Νέα

  • Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΥΣ ΩΚΕΑΝΟΥΣ

Η ΕΕ χρηματοδοτεί την κατασκευή του πρώτου ανεμοκίνητου οχηματαγωγού

H ευρωπαϊκή πράσινη ατζέντα, ιεραρχεί θέματα βιώσιμης ανάπτυξης ως ζωτικής σημασίας, γι’ αυτό και η  Ευρωπαϊκή Ένωση, χρηματοδοτεί με ένα ποσόν των 9 εκατομμυρίων ευρώ την κατασκευή του πρώτου αιολικού αερομεταφορέα αυτοκινήτων Ro-Ro.

Σύμφωνα με τους εταίρους που εργάζονται για την υλοποίηση του, το έργο με επικεφαλής την Wallenius Wilhelmsen, συνεχίζει να σημειώνει πρόοδο και με την υποστήριξη της χρηματοδότησης του Horizon Europe σχεδιάζουν δοκιμές στα μέσα του 2024, με στόχο την την λειτουργία του, στα τέλη του 2026 ή αρχές του 2027.

Γνωστή ως Orcelle Wind, η ιδέα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2020 και αφορούσε την δημιουργία ενός αμιγώς ανεμοκίνητου φορτηγού οχήματος που χρησιμοποιεί τον τρέχοντα σχεδιασμό των roll-on roll-off μεταφορών.

Οραματίζονται ένα σκάφος 722 ποδιών με χωρητικότητα για περισσότερα από 7.000 αυτοκίνητα, καθώς και εξοπλισμό σπασμού και κύλισης που θα είναι κυρίως αιολική. Η εταιρεία Wallenius Wilhelmsen, προβλέπει ότι το πλοίο θα μπορούσε να μειώσει τις εκπομπές έως και 90 τοις εκατό, εάν ευθυγραμμιστούν όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν τις εκπομπές.

Το έργο αποτελείται από 11 εταίρους, με τον κάθε ένα από αυτούς να εργάζεται σε διαφορετικές πτυχές του σχεδιασμού και των λειτουργιών του πλοίου. Η ιδέα που αναμένουν να εφαρμοστεί ευρύτερα στη ναυτιλιακή βιομηχανία, είναι γνωστή ως Oceanbird.

Η επιχορήγηση θα κατανεμηθεί μεταξύ των εταίρων, καθώς εργάζονται για να βελτιώσουν τις έννοιες και να προχωρήσουν προς τις πρώτες δοκιμές.  Σύμφωνα με την  Wallenius Wilhelmsen, το έργο της ΕΕ,  είναι μια σταθερή ευκαιρία να συνδυαστούν οι επενδύσεις που απαιτούνται για επίδειξη πλήρους κλίμακας και συλλογή δεδομένων με προηγμένα μοντέλα και εργαλεία για πλοία προώθησης πτερυγίων. Πέρα από την κατασκευή του σκάφους, οι εταίροι θα χρησιμοποιήσουν τα μοντέλα και τα εργαλεία για να αναπτύξουν προηγμένα εννοιολογικά και επιχειρησιακά  σχέδια για πολλούς τύπους σκαφών.

Μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, θα γίνουν όλες οι πτυχές του σχεδιασμού, της κατασκευής και της λειτουργίας ενός αιολικού σκάφους, του Orcelle Wind. Επί του παρόντος, εργάζονται για την εγκατάσταση μιας εξέδρας δοκιμής ιστιοπλοΐας σε ένα υπάρχον σκάφος της Wallenius Wilhelmsen. Θα αξιοποιήσουν τη χρηματοδότηση της ΕΕ για αυτήν τη δοκιμή, συμπεριλαμβανομένης της εστίασης στην εκπαίδευση του πληρώματος, για την εγκατάσταση δοκιμαστικής εξέδρας στο υπάρχον σκάφος. Στόχος είναι να διεξαχθεί η επίδειξη στα μέσα του 2024.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X