Ελεύθερε άνθρωπε, πάντα θα λατρεύεις τη θάλασσα. Η θάλασσα είναι ο καθρέφτης σου. Διαλογίζεσαι την ψυχή σου

Charles Bauderlaire, Γάλλος Ποιητής

Άρθρα / Νέα

Discover Categories