Παρά τις δυσκολίες προχωρά ο σχεδιασμός ναυπηγείων για πλοία με καύσιμο την αμμωνία

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΥΣ ΩΚΕΑΝΟΥΣ

Παρά τις δυσκολίες προχωρά ο σχεδιασμός ναυπηγείων για πλοία με καύσιμο την αμμωνία

Ο ναυπηγικός τομέας συνεχίζει να αναφέρει σημαντική πρόοδο στην ανάπτυξη μελλοντικών σχεδίων για τη χρήση της αμμωνίας, ως πρωτογενούς καυσίμου....

Uncategorized

Ιαπωνικός σχεδιασμός για χρήση αμμωνίας ως εναλλακτικό καύσιμο

Σε μια προσπάθεια να επιταχυνθεί η διαδικασία και να μειωθεί το κόστος της αμμωνίας ως εναλλακτικού καυσίμου, οι γραμμές της...

X