Νέα

  • ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

To πρώτο πλοίο ανεφοδιασμού που λειτουργεί με βιομεθάνιο από απόβλητα χοίρων

Το σκάφος τριών καυσίμων λειτουργεί αποκλειστικά με LNG και ισχύ μπαταρίας, με εφεδρικό καύσιμο ντίζελ. Αυτό το καθιστά το πρώτο πλοίο εφοδιασμού πλατφόρμας ουδέτερου άνθρακα στον κόσμο.

Το RLNG που παραδίδεται στο PSV χρησιμοποιεί βιομεθάνιο αρνητικής έντασης άνθρακα από απόβλητα χοίρων που παρέχονται από την Element Markets. Το LNG προμηθεύτηκε στις εγκαταστάσεις παραγωγής της Pivotal LNG που βρίσκεται στο Trussville της Αλαμπάμα.

Το ανανεώσιμο φυσικό αέριο (RNG) είναι συμβατό με την υπάρχουσα υποδομή φυσικού αερίου. Ως εκ τούτου, είναι μια πρακτική και αναπαραγόμενη πηγή ενέργειας που μετριάζει τις εκπομπές άνθρακα. Το RLNG είναι μια σαφής οδός για καθαρές μηδενικές εκπομπές για τη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Επί του παρόντος, η Harvey Gulf διαθέτει πέντε PSV που μπορούν να τροφοδοτηθούν με RLNG. Αυτό επιτρέπει συγκεκριμένα στους πελάτες που ναυλώνουν τα πλοία να αποκτήσουν πιστοποιητικό ουδέτερου άνθρακα για τις σχετικές δραστηριότητές τους.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X