Επετεύχθη συμφωνία για τις μισθολογικές αυξήσεις στον κλάδο της ναυτιλίας

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

Επετεύχθη συμφωνία για τις μισθολογικές αυξήσεις στον κλάδο της ναυτιλίας

Πλοιοκτήτες και συνδικαλιστικές οργανώσεις στον τομέα της ναυτιλίας κατέληξαν σε μια νέα συμφωνία τριετούς ισχύος για τα μισθολογικά, που προβλέπει...

X