Η Ευρώπη ενέκρινε  τους  κανονισμούς και ο ρυπαίνων στη ναυτιλία πληρώνει

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Η Ευρώπη ενέκρινε  τους  κανονισμούς και ο ρυπαίνων στη ναυτιλία πληρώνει

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε την τελική έγκριση για το πακέτο κλιματικών μέτρων που θα βρίσκονται στο επίκεντρο του συστήματος εκπομπών...

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Ικανοποιημένοι οι εφοπλιστές – Αναθεωρείται το σύστημα εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών στο πλαίσιο του “Fit for 55”

Η Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών χαιρετίζει την έκθεση που υιοθέτησε η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με την αναθεώρηση του...

X