Ετικέτα: Ανατολική Ανταρκτική

Ο πάγος στην Ανατολική Ανταρκτική έχει λιώσει ξανά στο παρελθόν

Το εξήντα τοις εκατό του γλυκού νερού στον κόσμο δεσμεύεται σε στρώματα…