Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

H απώλεια εμπορευματοκιβωτίων στη θάλασσα απασχολεί τον ΙΜΟ

Ψηλά στην ατζέντα της συνεδρίασης της Επιτροπής για την Ασφάλεια στη Θάλασσα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), που διεξάγεται από τις 5 έως τις 14 Μαΐου, βρίσκεται, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η BIMCO, το ζήτημα της απώλειας εμπορευματοκιβωτίων στη θάλασσα και των κινδύνων που αυτά εγείρουν τόσο για την ασφαλή ναυσιπλοΐα όσο και για το περιβάλλον.

Η εν λόγω συζήτηση λαμβάνει χώρα σε συνέχεια της σημαντικής αύξησης των απολεσθέντων εμπορευματοκιβωτίων στη θάλασσα που καταγράφηκαν κατά το προηγούμενο διάστημα. Χαρακτηριστικά, ενώ κατά μέσο όρο ετησίως χάνονται στη θάλασσα περίπου 1.400 εμπορευματοκιβώτια, από τον Δεκέμβριο του 2020 έχουν συμβεί τέσσερα σημαντικά περιστατικά στον Ειρηνικό Ωκεανό, τα οποία οδήγησαν στην απώλεια περίπου 3.500 εμπορευματοκιβωτίων.

Κατά την BIMCO, πιθανοί παράγοντες που συντελούν σε τέτοια ατυχήματα είναι η λεγόμενη παραμετρική αστάθεια (parametric rolling) καθώς και η ασυμφωνία μεταξύ δηλωθέντος και πραγματικού βάρους των εμπορευματοκιβωτίων. Ωστόσο, όσον αφορά τα πρόσφατα περιστατικά, φαίνεται ότι μάλλον δεν οφείλονται αποκλειστικά σε έναν και μόνο παράγοντα αλλά σε συνδυασμό αυτών. Καθώς οι αναφορές διερεύνησης των εν λόγω συμβάντων δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, οι ακριβείς αιτίες των πρόσφατων ατυχημάτων δεν έχουν διευκρινιστεί.

Παρ’ όλα αυτά, σε επίπεδο ΙΜΟ έχει τεθεί το αίτημα επανεξέτασης των υφιστάμενων κανονισμών και ενδεχομένως της εισαγωγής προληπτικών πρωτοβουλιών. Έτσι, κατά την τρέχουσα συνεδρίαση (MSC 103), ο ΙΜΟ θα εξετάσει μέτρα σχετικά με την ανίχνευση και την υποχρεωτική κατάθεση αναφοράς σχετικά με τα εμπορευματοκιβώτια που χάνονται στη θάλασσα προκειμένου να βελτιωθεί ο εντοπισμός βάσει της θέσης, η παρακολούθηση και η ανάκτηση τέτοιων εμπορευματοκιβωτίων.

Από την πλευρά της και η BIMCO αναγνωρίζει τη σημασία ενός υποχρεωτικού συστήματος αναφοράς όταν εμπορευματοκιβώτια χάνονται στη θάλασσα. Εξίσου σημαντική ωστόσο θεωρεί την προκαταβολική αποφυγή τέτοιων περιστατικών. Συνολικά, πάντως, για να αποκατασταθεί η αξιοπιστία της ασφαλούς μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με τον υφιστάμενο στόλο και για να παρασχεθεί η τεχνική κατανόηση που απαιτείται για την ασφαλή λειτουργία των πλοίων, επιπλέον τομείς ενδιαφέροντος όπως μεταξύ άλλων ο σχεδιασμός των πλοίων και η πρόωσή τους, η πρόσδεση των εμπορευματοκιβωτίων και η δρομολόγηση βάσει καιρικών φαινομένων πρέπει επίσης να εξεταστούν.

Πηγή: ΑΠΕ

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

H απώλεια εμπορευματοκιβωτίων στη θάλασσα απασχολεί τον ΙΜΟ

Ψηλά στην ατζέντα της συνεδρίασης της Επιτροπής για την Ασφάλεια στη Θάλασσα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), που διεξάγεται από τις 5 έως τις 14 Μαΐου, βρίσκεται, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η BIMCO, το ζήτημα της απώλειας εμπορευματοκιβωτίων στη θάλασσα και των κινδύνων που αυτά εγείρουν τόσο για την ασφαλή ναυσιπλοΐα όσο και για το περιβάλλον.

Η εν λόγω συζήτηση λαμβάνει χώρα σε συνέχεια της σημαντικής αύξησης των απολεσθέντων εμπορευματοκιβωτίων στη θάλασσα που καταγράφηκαν κατά το προηγούμενο διάστημα. Χαρακτηριστικά, ενώ κατά μέσο όρο ετησίως χάνονται στη θάλασσα περίπου 1.400 εμπορευματοκιβώτια, από τον Δεκέμβριο του 2020 έχουν συμβεί τέσσερα σημαντικά περιστατικά στον Ειρηνικό Ωκεανό, τα οποία οδήγησαν στην απώλεια περίπου 3.500 εμπορευματοκιβωτίων.

Κατά την BIMCO, πιθανοί παράγοντες που συντελούν σε τέτοια ατυχήματα είναι η λεγόμενη παραμετρική αστάθεια (parametric rolling) καθώς και η ασυμφωνία μεταξύ δηλωθέντος και πραγματικού βάρους των εμπορευματοκιβωτίων. Ωστόσο, όσον αφορά τα πρόσφατα περιστατικά, φαίνεται ότι μάλλον δεν οφείλονται αποκλειστικά σε έναν και μόνο παράγοντα αλλά σε συνδυασμό αυτών. Καθώς οι αναφορές διερεύνησης των εν λόγω συμβάντων δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, οι ακριβείς αιτίες των πρόσφατων ατυχημάτων δεν έχουν διευκρινιστεί.

Παρ’ όλα αυτά, σε επίπεδο ΙΜΟ έχει τεθεί το αίτημα επανεξέτασης των υφιστάμενων κανονισμών και ενδεχομένως της εισαγωγής προληπτικών πρωτοβουλιών. Έτσι, κατά την τρέχουσα συνεδρίαση (MSC 103), ο ΙΜΟ θα εξετάσει μέτρα σχετικά με την ανίχνευση και την υποχρεωτική κατάθεση αναφοράς σχετικά με τα εμπορευματοκιβώτια που χάνονται στη θάλασσα προκειμένου να βελτιωθεί ο εντοπισμός βάσει της θέσης, η παρακολούθηση και η ανάκτηση τέτοιων εμπορευματοκιβωτίων.

Από την πλευρά της και η BIMCO αναγνωρίζει τη σημασία ενός υποχρεωτικού συστήματος αναφοράς όταν εμπορευματοκιβώτια χάνονται στη θάλασσα. Εξίσου σημαντική ωστόσο θεωρεί την προκαταβολική αποφυγή τέτοιων περιστατικών. Συνολικά, πάντως, για να αποκατασταθεί η αξιοπιστία της ασφαλούς μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με τον υφιστάμενο στόλο και για να παρασχεθεί η τεχνική κατανόηση που απαιτείται για την ασφαλή λειτουργία των πλοίων, επιπλέον τομείς ενδιαφέροντος όπως μεταξύ άλλων ο σχεδιασμός των πλοίων και η πρόωσή τους, η πρόσδεση των εμπορευματοκιβωτίων και η δρομολόγηση βάσει καιρικών φαινομένων πρέπει επίσης να εξεταστούν.

Πηγή: ΑΠΕ

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X