Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

EE : O ρυπαίνων πληρώνει τους ρύπους στη ναυτιλία – Iκανοποίηση Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών

Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υιοθέτησε πλήρως την αρχή ο “ρυπαίνων πληρώνει” καθιστώντας σαφές ότι θα ισχύσει και στη ναυτιλία. Οι βασικές αρχές που ενέκρινε η Επιτροπή Περιβάλλοντος (ENVI) αντικατοπτρίζονται πλήρως στην Έκθεση της Ολομέλειας, η οποία υποστηρίζεται από τη συντριπτική πλειοψηφία, καταγράφοντας μια διακομματική πολιτική συναίνεση στις ψηφοφορίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση θα υποχρεώνει τους ναυλωτές πλοίων να πληρώνουν δικαιώματα για τις εκπομπές αερίων ρύπων CO2 από τα πλοία, σύμφωνα με κείμενο το οποίο τροποποιεί το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Ρύπων (EU ETS) και προβλέπει την επέκτασή του και στον ναυτιλιακό κλάδο.

Καρποφόρησαν οι παρεμβάσεις των Κυπρίων εφοπλιστών

Η εν λόγω απόφαση λαμβάνεται έπειτα από ηχηρές παρεμβάσεις και της Κυπριακής Ένωσης Κυπρίων Πλοιοκτητών και του υφυπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Δημητριάδης στα Ευρωπαϊκά φόρα. Θετικό χαρακτηρίζει το αποτέλεσμα ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών Ανδρέας Χατζηγιάννης, δηλώνοντας ότι εξοικονομεί δισεκατομμύρια δολάρια στους εφοπλιστές.

Ο Κύπριος εφοπλιστής προειδοποιούσε προ ενός έτους ότι, οι στόχοι που θέτει η ΕΕ για μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα στη ναυτιλία, εγκυμονεί κίνδυνους και καλούσε τους θεσμούς στην ΕΕ να αγκαλιάσουν την πρόταση του για ενιαία ρύθμιση σε Παγκόσμιο επίπεδο.

Η απόφαση της ΕΕ, αναφέρει ο κύριος Χατζηγιάννης, αναδεικνύει τη σημασία, να έχουν φωνή οι ίδιοι οι εφοπλιστές στη λήψη αποφάσεων, ένδειξη ότι, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι είναι ετοιμοι να συζητήσουν σε αυτό το υψηλό επίπεδο και να εφαρμόσουν τη λογική στη λήψη αποφάσεων.

Οι commercial operators, υπόλογοι στις επιλογές τους

Μέσω των εγκεκριμένων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατάξεων, είναι πλέον σαφές ότι η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» θα πρέπει να εφαρμοστεί αποτελεσματικά και ότι οι φορείς της εμπορικής εκμετάλλευσης των πλοίων (commercial operators) θα πρέπει να είναι υπόλογοι για τις επιλογές τους σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του πλοίου.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνώρισε, επίσης, την ανάγκη για τη δημιουργία ενός Ταμείου ειδικού για τη ναυτιλία, λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικά σύνθετες απαιτήσεις για την απανθρακοποίηση του ναυτιλιακού τομέα, ο οποίος έχει το υψηλότερο κόστος προσαρμογής σε σχέση με όλους τους άλλους τομείς της οικονομίας και των μεταφορών.

Εnalios Media

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X