Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Drewry: Μέχρι και 14,5 δις, το κόστος πράσινης μετάβασης στη ναυτιλία το 2024

Μεταξύ 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 14,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα κυμαίνεται το κόστος για τη πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας το 2024, σύμφωνα με υπολογισμούς του οίκου αναλύσεων Drewry.

Συνολικά, η μετάβαση σε μία ναυτιλία με χαμηλές ή και μηδενικές εκπομπές άνθρακα θα έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερο κόστος και πιστεύουμε ότι έχουμε δημιουργήσει το πρώτο ανεξάρτητο μοντέλο υπολογισμού κόστους για να βοηθήσουμε τον κλάδο να προβλέψει και να ποσοτικοποιήσει το πρόσθετο μεσοπρόθεσμο άμεσο κόστος, δήλωσε ο Philip. Damas, διευθύνων σύμβουλος της Drewry.

Φόρος άνθρακα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι η πρώτη περιοχή που θα επιβάλει «φόρους άνθρακα» στη ναυτιλία μέσω του συστήματος εμπορίας εκπομπών ρύπων, το οποίο θα τιμωρεί τους χρήστες καυσίμων υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, και θα ισχύει όχι μόνο για δρομολόγια εντός Ευρώπης, αλλά και για όλα τα δρομολόγια από και προς την Ευρώπη.

Οι εμπειρογνώμονες του Drewry συμβουλεύτηκαν τους εκπροσώπους των ναυτιλιακών εταιρειών και φορέων και σχεδίασαν ένα νέο εργαλείο υπολογισμού του Φόρου Άνθρακα και Προβλέψεων Νέων Καυσίμων (Carbon Tax and New Fuel Forecasts) το οποίο παρέχει προβλέψεις με βάση τους «πιθανότερους» κανονισμούς, χρησιμοποιώντας τρία σενάρια μελλοντικών φόρων άνθρακα και τρεις «πιθανότατα» νέους τύπους πράσινων καυσίμων (LNG, πράσινη μεθανόλη και πράσινη αμμωνία).

O Drewry προχώρησε έτσι στην πρώτη κοστολόγηση σε ολόκληρη τη ναυτιλιακή βιομηχανία τόσο των ευρωπαϊκών φόρων άνθρακα όσο και για το κλάδο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων από όλα τα ευρωπαϊκά λιμάνια, σε έναν πιο πράσινο τύπο καυσίμου.

Το κόστος για το 2024 κυμαίνεται μεταξύ 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 14,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανάλογα με το βαθμό στον οποίο η ναυτιλιακή βιομηχανία χρησιμοποιεί LNG ή άλλα πιο πράσινα καύσιμα αντί να χρησιμοποιεί το συμβατικό μαζούτ.

Οι υπολογισμοί έγιναν με βάση την προβλεπόμενη τιμή αποζημίωσης της ΕΕ 200 ευρώ/τόνο και την 100% εφαρμογή των φόρων στην ενδοκοινοτική ναυτιλία και 50% εφαρμογή στη ναυτιλία προς/από την ΕΕ.

Επίσης υποτίθεται ότι τα πλοία αγοράζουν καύσιμα LNG με το μέσο κόστος των περιοχών και στα δύο άκρα της διαδρομής (Ευρώπη, Ασία και ΗΠΑ)

Το LNG είναι ο κύριος «ενδιάμεσος» τύπος καυσίμου στο ταξίδι για τη μετάβαση των πλοίων μεταφοράς  εμπορευματοκιβωτίων από τον άνθρακα. Η τεχνολογία και οι υποδομές εφοδιασμού καυσίμων δεν είναι επί του παρόντος έτοιμες ούτε για πράσινη μεθανόλη ούτε για πράσινη αμμωνία. Αν και οι μελλοντικές τιμές LNG θα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την τελική μελλοντική αγορά ενέργειας, σημειώνει ο Drewry.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X