Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

200 ηγέτες της ναυτιλιακής βιομηχανίας συνεργάζονται για απαλλαγή από τον άνθρακα

Η επείγουσα δράση για την ανάπτυξη κλιμακούμενων καυσίμων και τεχνολογιών ναυτιλίας με μηδενικές εκπομπές και η αυξημένη προσοχή σε ένα ευρύτερο σύνολο θεμάτων ESG στη ναυτιλιακή βιομηχανία βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων τις τελευταίες δύο ημέρες στην Ετήσια Σύνοδο Κορυφής του Παγκόσμιου Ναυτιλιακού Φόρουμ στο Λονδίνο, όπου ηγέτες από ένα πλήρες θαλάσσιο οικοσύστημα συγκεντρώθηκαν για να επιταχύνουν συγκεκριμένη διατομεακή δράση για τις πιο πιεστικές προκλήσεις του κλάδου.

Αυτά περιελάμβαναν σύνθετα ερωτήματα σχετικά με την απαλλαγή του θαλάσσιου εμπορίου από τις ανθρακούχες εκπομπές, τις συνθήκες εργασίας και την ευημερία των ναυτικών, καθώς και τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που συνδέονται με τις επιδόσεις ESG του ναυτιλιακού τομέα, οδηγώντας σε πολλές συγκεκριμένες ιδέες για λύσεις και περαιτέρω ενέργειες.

Για την πλήρη απαλλαγή από τον άνθρακα της διεθνούς ναυτιλίας, οι συμμετέχοντες τόνισαν επανειλημμένα τη σημασία της ρύθμισης που εγκρίθηκε στον ΙΜΟ. Η δέσμευση του κλάδου με τα κράτη μέλη του ΙΜΟ επισημάνθηκε ως τομέας δράσης. Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει τη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να συμβάλει στο να γίνει η μετάβαση δίκαιη, για παράδειγμα μέσω τεχνολογικής συνεργασίας και ανάπτυξης ικανοτήτων, εκπαίδευσης και αναβάθμισης των ναυτικών και επενδύσεων στην παραγωγή καυσίμων μηδενικών εκπομπών. Άλλα στοιχεία δράσης περιελάμβαναν την επιτάχυνση των μειώσεων των εκπομπών βραχυπρόθεσμα, την προώθηση πράσινων διαδρόμων και τη συγκέντρωση της ζήτησης.

«Το μήνυμά μου προς τις κυβερνήσεις και τις ρυθμιστικές αρχές είναι απλό. Ξέρουμε τι χρειάζεται – χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας. Ας εργαστούμε μαζί για να περάσουμε από την καλή πρόθεση σε ενέργειες με αντίκτυπο. Και ας ξεκινήσουμε κάνοντας το COP 26 και το επερχόμενο MEPC 77 μια στιγμή ορόσημο που θα καθορίσει την πορεία για μια δίκαιη και δίκαιη μετάβαση στη ναυτιλία μηδενικών εκπομπών έως το 2050», δήλωσε ο Peter Stokes, Πρόεδρος του Global Maritime Forum.

Οι συμμετέχοντες στη σύνοδο κορυφής επισήμαναν τον κρίσιμο ρόλο των ναυτικών για τη μετάβαση στο καθαρό και πράσινο μέλλον, και ότι ο κλάδος χρειάζεται να διασφαλίσει ένα ικανό αριθμό ταλέντων με απαραίτητες δεξιότητες και τεχνογνωσία.

Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που συνδέονται με τις επιδόσεις ESG του ναυτιλιακού τομέα ήταν ένας άλλος σημαντικός τομέας εστίασης στις συζητήσεις. Οι συμμετέχοντες τόνισαν την ανάγκη για περισσότερη διαφάνεια, ιδίως σε σχέση με τις επιδόσεις του ESG, προκειμένου ο κλάδος να διατηρήσει την άδεια λειτουργίας του στο μέλλον. 

Πηγή: Reporter.gr

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X