Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Το φιλόδοξο ανοικτό ναυτιλιακό χρηματιστήριο της Κύπρου

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, έχει συστήσει  ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο δράσεων που σχετίζονται με τη ναυτιλία με ορίζοντα το 2030 και μέσα στα πλαίσια της εξέλιξης του, εγκαινίασε το Ανοιχτό Ναυτιλιακό Χρηματιστήριο Κύπρου.

Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα στο υφυπουργείο να συλλέγει πληροφορίες για ζητήματα που αφορούν τον τομέα της ναυτιλίας, με στόχο την επανεξέταση τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να εκπονούνται δράσεις και πολιτικές με βάση την ανάπτυξη του τομέα σε θέματα νέων τεχνολογιών και όχι μόνο.

Ανάμεσα στους τομείς που καλύπτει το πρόγραμμα είναι η ψηφιοποίηση, τα ζητήματα ευημερίας των ναυτικών, ο πράσινος μετασχηματισμός, η ασφάλεια ,  ακτοπλοΐα και ζητήματα εκπαίδευσης

Η  πλατφόρμα φέρει τα αρχικά C.O.M.E  και  δίνει τη δυνατότητα σε διαδραστικό πλαίσιο να τεθούν και ζητήματα για άλλους τομείς που σχετίζονται με την ναυτιλία σε παγκόσμια κλίμακα.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X