Το φιλόδοξο ανοικτό ναυτιλιακό χρηματιστήριο της Κύπρου

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Το φιλόδοξο ανοικτό ναυτιλιακό χρηματιστήριο της Κύπρου

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, έχει συστήσει  ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο δράσεων που σχετίζονται με τη ναυτιλία με ορίζοντα το 2030 και μέσα...

X