Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να ηγηθεί της εκπαίδευσης για την αυτόνομη ναυτιλία

Η “πρωτιά” του Ηνωμένου Βασιλείου στην ασφαλή ανάπτυξη και δοκιμή αυτόνομων πλοίων διευρύνθηκε περαιτέρω με νέα στάνταρτ και κανονισμούς ασφαλείας για την ανάπτυξη εκπαίδευσης για την αυτόνομη ναυτιλία σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η καινοτόμα νέα ομάδα MASSPeople, Maritime Autonomous Surface Ships (MASS) International Training Standards working group θα αναπτύξει κορυφαία σε παγκόσμιο επίπεδο στάνταρτ στην εκπαίδευση ατόμων για τον χειρισμό αυτονόμων πλοίων.

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί το πρώτο flag state που συμμετέχει στο δίκτυο που θα διαμορφώσει το μέλλον της εκπαίδευσης για την αυτόνομη ναυτιλία με σκοπό την αφοσίωση της στο να καινοτομήσει στην ναυτιλία. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεργαστεί με τον International Maritime Organisation για να διασφαλίσει ότι η ανάπτυξη των αυτόνομων πλοίων είναι ασφαλής.

Ως ιδρυτικό μέλος της MASSPeople, η Maritime and Coastguard Agency θα στοχεύει στο να αναπτύξει κορυφαία σε παγκόσμιο επίπεδο εκπαιδευτικά στάνταρτ για τα πρόσωπα που θα χειρίζονται τέτοιου είδους πλοία.

Επίσης, το Ηνωμένο Βασίλειο κάλεσε και άλλα επιλεγμένα να συμμετάσχουν στην ομάδα εργασίας για διεθνή εκπαιδευτικά στάνταρτ (International Training Standards working group) με σκοπό την θεμελίωση υψηλών εκπαιδευτικών στάνταρτ στην ομάδα εργασίας MASS, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους ναυτιλιακών αρχών σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Ο Υπουργός Ναυτιλίας Robert Courts δήλωσε:
«Τα αυτόνομα πλοία προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες για την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου και συμβάλλουν στην μείωση της μείωσης του άνθρακα.

Ταξιδεύουμε σε νέες θάλασσες και με την εξειδίκευση του Ηνωμένου Βασιλείου στα στάνταρτ ασφαλείας σε παγκόσμιο επίπεδο, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει τα καλύτερα προσόντα για να δημιουργήσει σημείο αναφοράς στην ανάπτυξη και υλοποίηση μίας ασφαλούς αυτόνομης ναυτιλίας.» Η Katy Ware, Director of Maritime Safety and Standards είπε:

“Οι ναυτικοί και η ασφάλειά τους είναι κάτι που παίρνουμε πολύ σοβαρά και αυτό συμπεριλαμβάνει και την διασφάλιση ότι είναι εκπαιδευμένοι σε όλους τους τομείς της ναυτιλίας στους οποίους εργάζονται. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι τα εκπαιδευτικά στάνταρτ συμβαδίσουν με νέες τεχνολογίες και τρόπους αξιοποίησης που δημιουργούνται έτσι ώστε οι ναυτικοί μας μένουν ασφαλείς όσο εργάζονται.
“As new technology is introduced and new ways of working with it, we want to make sure the training standards keep pace with it so that our seafarers stay safe while they work. Αυτή η ομάδα εργασίας δεν θα αποτελέσει σημείο αναφοράς μόνο για τώρα αλλά και στο μέλλον»
Τα υφιστάμενα στάνταρτ της International Convention of Standards on Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) δεν ανταποκρίνονται σε αυτά της
MASS, τα οποία θα συμπεριλαμβάνουν ειδικότητες, αρμοδιότητες, εκπαιδευτικές δομές και ειδικά προσόντα.
Με την MCA θα συνεργαστεί η εταιρεία για παγκόσμια geo-data Fugro και η Seabot XR, αντικείμενο της οποίας είναι εκπαιδευτικά προϊόντα και υπηρεσίες για μελλοντικές γενιές.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X