Νέα

  • ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τμ. Αλιείας: «Προσπάθεια παραπληροφόρησης» για πλαζ σε παραλίες χελώνων

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ), εκφράζει τη δυσαρέσκεια του, σε σχέση με δημοσίευμα στις 4.3.2021, υπό τον τίτλο «Οργανωμένες πλαζ σε παραλίες των χελωνών» και τις ανακοινώσεις που ακολούθησαν από πολιτικά κόμματα και αναφέρεται σε «προσπάθεια παραπληροφόρησης», προβαίνοντας σε διευκρινίσεις για τη δημιουργία δύο ήπιας μορφής οργανωμένων παραλιών στην Αργάκα και στη Γιαλιά,

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Τμήματος, οποιεσδήποτε αναφορές στα δημοσιεύματα περί αλλαγών σε αποφάσεις των αρμοδίων Τμημάτων και ότι το ΤΑΘΕ, ενώ αρχικά είχε απορρίψει την συγκεκριμένη αίτηση φαίνεται πως άλλαξε γνώμη και αποδέχτηκε τελικά τη δημιουργία οργανωμένων πλαζ στις κοινότητες Αργάκας και Γιαλιά με αυστηρούς όρους, είναι άστοχες και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Το Τμήμα διευκρινίζει ότι η περιοχή «Πόλις-Γιαλιά» εντάχθηκε στο Δίκτυο Natura 2000 λόγω του ότι αποτελεί, μεταξύ άλλων, σημαντικό αναπαραγωγικό βιότοπο της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta και με βάση το Διαχειριστικό Σχέδιο που καταρτίστηκε την περίοδο 2009-2012 για την περιοχή αυτή, προτείνεται η δημιουργία κοινοτικής πλαζ στις κοινότητες Αργάκας και Γιαλιάς, με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.

Προσθέτει ότι η εν λόγω πρόνοια αποτελεί διαχειριστικό μέτρο για τη διασφάλιση προστασίας των οικοτόπων φωλεοποίησης των χελωνών από την ανεξέλεγκτη χρήση και εκμετάλλευση των παραλιών σε μια περιοχή με έκταση ακτογραμμής περίπου 12 χλμ., που δέχεται πίεση λόγω της ευρύτερης παράκτιας ανάπτυξης. Αναφέρει ότι το ΤΑΘΕ από το 2012, σε συνεργασία με το κοινοτικό συμβούλιο Αργάκας και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, προχώρησε σε πρόταση για χωροθέτηση της προτεινόμενης πλαζ, κατόπιν εξέτασης τριών εναλλακτικών παραλιών, λαμβάνοντας υπόψη την πυκνότητα φωλεοποίησης των χελωνών, τις ανθρωπογενείς πιέσεις, όπως ο παραλιακός δρόμος, η οικιστική ανάπτυξη, ο φωτισμός  κλπ., ώστε η χωροθέτηση και λειτουργία της προτεινόμενης πλαζ να έχει τη μικρότερη δυνατή επίπτωση στον χώρο.

Περαιτέρω, το ΤΑΘΕ καθόρισε εξαρχής ότι, το οποιοδήποτε σχέδιο παραλίας που θα υποβληθεί, θα πρέπει να έχει τη μικρότερη δυνητική επέμβαση στον χώρο και θα διέπεται από αυστηρούς όρους και περιορισμούς, όπως η απόσυρση των κρεβατιών θαλάσσης από την παραλία, από τη δύση μέχρι και την ανατολή του ήλιου, ώστε να μην παρεμποδίζεται οποιαδήποτε δραστηριότητα φωλεοποίησης κατά τη διάρκεια της νύχτας, η απαγόρευση των μηχανοκίνητων θαλάσσιων σπορ, η απουσία φωτισμού επί της παραλίας από την 1η Μαΐου έως τέλος Σεπτεμβρίου, η τοποθέτηση προστατευτικών κλωβών σε περίπτωση που εντοπιστούν φωλιές κλπ
Έκτοτε, οι κοινότητες προχώρησαν με τις απαραίτητες θεσμοθετημένες διαδικασίες για εξασφάλιση των απαιτούμενων εγκρίσεων, περιλαμβανομένης της εκμίσθωσης κρατικής γης και της ετοιμασίας σχεδίων χρήσης παραλιών, με σκοπό την έγκριση δημιουργίας δύο μικρών οργανωμένων πλαζ στην Αργάκα και Γιαλιά, λαμβάνοντας υπόψη το καθεστώς προστασίας της περιοχής.

Διαχρονικά το ΤΑΘΕ ήταν θετικό στη δημιουργία των δύο ήπιας μορφής οργανωμένων πλαζ στις κοινότητες Αργάκας και Γιαλιάς, με βάση και το Διαχειριστικό Σχέδιο της περιοχής, ούτως ώστε να αντιμετωπισθεί η ανθρωπογενής πίεση από την άναρχη χρήση των παραλιών και να ελαχιστοποιηθεί η όχληση στην προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Νatura 2000 Πόλις-Γιαλιά

«Προϋπόθεση για την εξασφάλιση της σύμφωνης γνώμης του ΤΑΘΕ για τη δημιουργία των εν λόγω πλαζ, ήταν και συνεχίζει να είναι η εξής: Το σχέδιο χρήσης παραλίας θα πρέπει να συνάδει με το καθεστώς προστασίας της περιοχής, να είναι δηλαδή ήπιας μορφής, με ελάχιστες υποδομές» αναφέρει, σημειώνοντας πως προς τον σκοπό αυτό, το ΤΑΘΕ δεν αποδέχτηκε σχέδια που δεν συμβάδιζαν με την εν λόγω αρχή.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X