Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Στο 7% οι γυναίκες ναυτικοί Παγκόσμια – Εμπόδιο οι αντιλήψεις

Το Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο δημοσίευσε το ICS Diversity Tracker, την πρώτη έκθεση που εξετάζει την κατάσταση της πολυμορφίας και της ένταξης στο παγκόσμιο ναυτιλιακό εργατικό δυναμικό.

Το ICS Tracker πραγματοποίησε έρευνα σε περισσότερες από 200 ναυτιλιακές εταιρείες σε όλο τον κόσμο και θέτει βασικούς στόχους για τη βελτίωση της εταιρικής ποικιλομορφίας και των πολιτικών ένταξης τα επόμενα χρόνια.

Η έκθεση αποκάλυψε ότι μόλις το 7,5% του συνόλου των ναυτικών είναι γυναίκες, παρόλο που το 30% των εταιρειών απασχολούν γυναίκες σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου και ότι σχεδόν το 60% των εταιρειών έχουν γυναίκες αξιωματικούς στα πλοία τους. Τα προγράμματα καθοδήγησης μπορούν να προωθήσουν την ένταξη και να αλλάξουν την κουλτούρα του χώρου εργασίας, ενώ οι αρνητικές προκαταλήψεις μπορούν να αντιμετωπιστούν με την περαιτέρω κατάρτιση για την ευαισθητοποίηση των φύλων.

Η έκθεση επισημαίνει επίσης ότι οι αλλαγές αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω του προσδιορισμού των προτύπων της βιομηχανίας και της εξασφάλισης ίσης μεταχείρισης των ναυτικών κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Ακόμη και μετά την απασχόληση των γυναικών στη βιομηχανία, συχνά αντιμετωπίζουν εμπόδια που επηρεάζουν την εξέλιξη και την προαγωγή της σταδιοδρομίας.Τα εμπόδια αυτά σχετίζονται με «τις αντιλήψεις για τους ρόλους και τις ικανότητες των γυναικών, και δημιουργούνται από τις διοικητικές δομές και τα ιδρύματα, τους οργανισμούς και τις δομές των επιχειρήσεων που δεν είναι σημαντικές για την πρόοδό τους».

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X