Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Στην Ευρώπη η κόντρα για το ποιος πληρώνει τους ρύπους στη ναυτιλία

Διαμάχη μεταξύ των ανεξάρτητων πλοιοκτητριών εταιρειών και μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραμμών αποκάλυψε η πρόθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αναγνωρίσει την υποχρέωση των ναυλωτών να επιβαρυνθούν για τις εκπομπές αερίων ρύπων διοξειδίου του άνθρακα από τα πλοία στο πλαίσιο της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Διεθνείς εφοπλιστικές ενώσεις όπως η διεθνής ένωση πλοιοκτητών δεξαμενοπλοίων Intertanko, ευρωπαϊκοί εφοπλιστικοί φορείς όπως η European Community Shipowners Associations, αλλά και εθνικοί εφοπλιστικοί φορείς όπως η Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) χαιρετίζουν την έκθεση του εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ευρωβουλευτή Πίτερ Λίζε, σχετικά με την αναθεώρηση του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΕΕ) (EU ETS), η οποία «αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο των commercial operators» (διαχειριστές εμπορικής λειτουργίας των πλοίων) στις εκπομπές ρύπων CO2, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Η ίδια έκθεση αναγνωρίζει και την ανάγκη ίδρυσης ενός ειδικού για τη ναυτιλία Ταμείου που θα χρηματοδοτεί την έρευνα και ανάπτυξη εναλλακτικών ναυτιλιακών καυσίμων με στόχο την απεξάρτηση της ναυτιλίας από τον άνθρακα. Και οι δύο αυτές θέσεις έχουν προταθεί από τις εφοπλιστικές ενώσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και φαίνεται να γίνονται αποδεκτές σε γενικές γραμμές.

Απέναντι όμως στην πρώτη κυρίως πρόταση, να πληρώνει δηλαδή τις εισφορές στο EU ETS ο υπεύθυνος εμπορικής λειτουργίας του πλοίου που στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι ο ναυλωτής, έρχονται οι μεγάλες εταιρείες τακτικών γραμμών και μέσω του World Shipping Council δηλώνουν ότι κάτι τέτοιο υπονομεύει τη λειτουργία του EU ETS. Το σύστημα σημειώνουν από «ο ρυπαίνων πληρώνει» μετατρέπεται σε «ο ρυπαίνων πληρώνεται» καθώς ο πλοιοκτήτης δεν καταβάλλει εισφορές. Η πρόταση όμως του Ευρωκοινοβουλίου τού προσφέρει πρόσβαση στα κεφάλαια του ειδικού ταμείου.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X