Νέα

  • ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

Πρωτόκολλα Συνεργασίας με Δήμο Λάρνακας και CMMI, υπέγραψε το ΤΕΠΑΚ

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου υπέγραψε την Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου,  Πρωτόκολλα Συνεργασίας με τον Δήμο Λάρνακας και το Κυπριακό Ινστιτούτο για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία (Cyprus Marine and Maritime Institute-CMMI).

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας με τον Δήμο Λάρνακας υπέγραψε, εκ μέρους του ΤΕΠΑΚ, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης και εκ μέρους του Δήμου, ο Δήμαρχος Λάρνακας κ. Ανδρέας Βύρας, ο Αντιδήμαρχος Ιάσων Κ. Ιασωνίδης και ο Δημοτικός Σύμβουλος Αυξέντης Ευαγγέλου.

Η συνεργασία του ΤΕΠΑΚ με τον Δήμο Λάρνακας καλύπτει τους παρακάτω τομείς:

  • Κοινές πολιτιστικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες
  • Συμβουλευτικές- Επιστημονικές υπηρεσίες και μελέτες
  • Κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα
  • Τοποθέτηση φοιτητών σε εργασιακούς χώρους
  • Ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας με το CMMI, το οποίο υπέγραψαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου και ο Διευθυντής  του Ινστιτούτου κ. Ζαχαρίας Σιόκουρος, καλύπτει τους τομείς της ναυτιλίας και της θαλάσσιας έρευνας καθώς επίσης της τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας και έχει ως στόχο του την ανάπτυξη της  ναυτιλιακής και θαλάσσιας βιομηχανίας στην περιοχή και ευρύτερα.

Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο, η συνεργασία θα επιτευχθεί μέσα από την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων, τη συμμετοχή ερευνητών σε αμοιβαία συμφωνημένα ερευνητικά έργα και τη μακροπρόθεσμη ερευνητική συνεργασία σε όλους τους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τους τομείς της ναυτιλίας και της θάλασσας.

Αναγνωρίζοντας ότι η ανταλλαγή ικανοτήτων και γνώσεων είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των ναυτιλιακών και θαλάσσιων τομέων, προστίθεται, τα συμβαλλόμενα μέρη θα προσπαθήσουν, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων και των κανονισμών τους, να συνεργαστούν από κοινού για τη διοργάνωση διδακτορικών προγραμμάτων, μεταπτυχιακών και εκπαιδευτικών μαθημάτων, προγραμμάτων ανταλλαγής εμπειρογνωμοσύνης, σεμιναρίων, συμποσίων,  εργαστηρίων και συνεδρίων σχετικά με τη ναυτιλιακή και τη θαλάσσια επιστήμη και τεχνολογία ως επίσης τη διασύνδεση της ακαδημίας με τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Τέτοιες δραστηριότητες δύναται να περιλαμβάνουν την ανταλλαγή ερευνητών, φοιτητών, ακαδημαϊκών και άλλων εμπειρογνωμόνων στη θαλάσσια και ναυτιλιακή βιομηχανία.

Μιλώντας στο πλαίσιο ειδικής τελετής για την υπογραφή των Πρωτοκόλλων, ο Πρύτανης Παναγιώτης Ζαφείρης αναφέρθηκε στις μεγάλες προοπτικές συνεργασίας που διανοίγονται τόσο με τον Δήμο και την πόλη της Λάρνακας όσο και με το Κυπριακό Ινστιτούτο για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία, σημειώνοντας ότι  το ΤΕΠΑΚ δεν περιορίζεται σε μια επαρχία. Κτηριακά μπορεί να περιορίζεται σε μια γεωγραφική ακτίνα, αλλά οι γνώσεις και οι δραστηριότητες ενός Πανεπιστημίου εκτείνονται παγκόσμια, εξήγησε ο κ. Ζαφείρης.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας αναφέρθηκε στα μέχρι σήμερα αποτελέσματα της συνεργασίας του ΤΕΠΑΚ με το Δήμο Λάρνακας και στην ανάγκη διεύρυνσης και ανάπτυξης αυτής της συνεργασίας για το καλό του τόπου.

Ο Διευθυντής του CMMI κ. Ζαχαρίας Σιόκουρος εξέφρασε, με τη σειρά του, την ικανοποίησή του για την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με το ΤΕΠΑΚ ως επίσης την ετοιμότητά του για υλοποίηση όλων όσων προβλέπονται στο Πρωτόκολλο, επιτυγχάνοντας αμοιβαίο όφελος.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X