Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Ναυτιλία: Ετήσια επισκόπηση για το 2020

Το Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (ICS), το οποίο εκπροσωπεί τις εθνικές ενώσεις πλοιοκτητών παγκοσμίως και πάνω από το 80% του παγκόσμιου εμπορικού στόλου, δημοσίευσε την Ετήσια Επισκόπηση για το 2020.

Η επισκόπηση καλύπτει μια ευρεία διατομή θεμάτων στα οποία η ICS ασχολείται εξ ονόματος της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας. Η επισκόπηση διερευνά, σε βάθος, τα σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος το 2020, μεταξύ των οποίων:
-Ο αντίκτυπος του COVID-19 και η εντεινόμενη κρίση αλλαγής πληρώματος – οι σχετικοί με το COVID-19 περιορισμοί στα ταξίδια και η ικανότητα εναλλαγής του πληρώματος, αφήνοντας 400.000 ναυτικούς αποκλεισμένους στη θάλασσα.
-Οι προσπάθειες για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές της ναυτιλίας, συμπεριλαμβανομένων των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών (ΙΜΟ) και της ριζοσπαστικής πρότασης της βιομηχανίας για ένα ταμείο 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για την επιτάχυνση της R&D των τεχνολογιών μηδενικού άνθρακα.

Η φετινή ανασκόπηση προσφέρει μια ολοκληρωμένη ανάλυση των δραστηριοτήτων του ICS σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων.
Αυτό περιλαμβάνει:
την πειρατεία στη Δυτική Αφρική και τη συνεχιζόμενη μεταναστευτική κρίση στη Μεσόγειο,
την υποστήριξη της επιτυχούς εφαρμογής του ανώτατου ορίου θείου του ΔΝΟ 2020 και της σύμβασης του ΙΜΟ για τη διαχείριση του έρματος,
την υπεράσπιση του παγκόσμιου καθεστώτος ευθύνης για τη ρύπανση και
τις πιέσεις για μια θεμελιώδη αναθεώρηση της σύμβασης STCW σχετικά με τα πρότυπα εκπαίδευσης των ναυτικών.

Για την ετήσια επισκόπηση για το 2020, θα ακολουθήσει εκτεταμένο ρεπορτάζ.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X