Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΚΝΕ: Οι Κυπριακές εταιρείες πλοιοδιαχείρισης συνεχίζουν να στηρίζουν την οικονομία

Το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (ΚΝΕ) χαιρετίζει τα θετικά αποτελέσματα της Έρευνας Πλοιοδιαχειριστριών Εταιρειών η οποία δημοσιεύτηκε από τo στατιστικό τμήμα της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, καλύπτοντας την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2021 – 30 Ιουνίου 2021, τα οποία παρουσιάζουν αύξηση στα έσοδα της βιομηχανίας από τις εταιρείες Πλοιοδιαχείρισης στην Κύπρο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, σημειώνοντας σταδιακή ανάκαμψη από την πανδημία COVID-19 και τη σχετική μείωση της οικονομικής δραστηριότητας που παρατηρήθηκε το 2020.

«Τα αποτελέσματα της Έρευνας, δείχνουν ότι για το πρώτο εξάμηνο του 2021 (2021H1), τα έσοδα από την πλοιοδιαχείριση στην Κύπρο αυξήθηκαν στα €447 εκατομμύρια που αποτελούν το 4,1% του ΑΕΠ της Κύπρου (ως κύκλος εργασιών), που είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό που καταγράφηκε κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020 (4,0%)», αναφέρεται.

Τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα που σημειώνονται στην παρούσα Έκθεση, αναφέρει το ΚΝΕ, αποδεικνύουν για άλλη μια φορά την ανθεκτικότητα της Κυπριακής Ναυτιλίας σε στιγμές κρίσης και τη θεμελιώδη ανάγκη διασφάλισης της βιωσιμότητας του τομέα, προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η ουσιαστική συνεισφορά του στην Κυπριακή Οικονομία.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X