Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Εγκρίθηκαν και προχωρούν τα νέα «πράσινα» μέτρα της Ναυτιλίας

Έπειτα από διαβουλεύσεις στην Επιτροπή Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (MEPC 75) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (International Maritime Organization – ΙΜΟ), σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της έγκριτης ιστοσελίδας Reporter.gr, το προεδρείο έλαβε τη συναίνεση της πλειοψηφίας των κρατών – μελών και ενέκρινε τα προτεινόμενα μέτρα για τη μείωση των εκπομπών ρύπων από τα πλοία.

Η Επιτροπή συνεδριάζει ψηφιακά αυτήν την εβδομάδα (16-20 Νοεμβρίου) για μία σειρά από κρίσιμα θέματα που απασχολούν τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Στην κορυφή της ατζέντας βρίσκονταν τα σχέδια τροποποιήσεων του Παραρτήματος Annex VI της Σύμβασης MARPOL για την αποτροπή ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τη ναυτιλία. Αυτά τα σχέδια συνδυάζουν τεχνικές και λειτουργικές προσεγγίσεις, με στόχο την ενεργειακή αποδοτικότητα των πλοίων.

Ειδικότερα, τα νέα μέτρα αφορούν το Δείκτη Ενεργειακής Αποδοτικότητας των Ενεργών Πλοίων (Energy Efficiency Existing Ship Index – EEXI), ο οποίος ορίζει τεχνικές απαιτήσεις μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα και το Δείκτη Έντασης Άνθρακα (Carbon Intensity Indicator – CII), ο οποίος ορίζεις τις αντίστοιχες λειτουργικές απαιτήσεις. Ο πρώτος δείκτης εκτιμάται ότι θα τεθεί σε ισχύ το 2023, ενώ ο δεύτερος αναμένεται να λάβει υποχρεωτικό χαρακτήρα το 2026.

Οι πληροφορίες από τα ενδότερα του ΙΜΟ αναφέρουν ότι η Επιτροπή άναψε το «πράσινο» φως στα δύο προτεινόμενα μέτρα και ζήτησε από το Γενικό Γραμματέα να θέσει σε κυκλοφορία τα σχέδια τροποποιήσεων, με στόχο να διαβιβαστούν στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής (MEPC 76), η οποία θα πραγματοποιηθεί το 2021. Όπως ορίζει η Σύμβαση MARPOL, τα σχέδια τροποποιήσεων πρέπει να κυκλοφορήσουν για τουλάχιστον έξι μήνες πριν υιοθετηθούν και μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή σε διάστημα τουλάχιστον 16 μηνών μετά την υιοθέτησή τους.

Παράλληλα, η Επιτροπή εξουσιοδότησε τη Γραμματεία του ΙΜΟ να επανεκτιμήσει τα σχέδια τροποποιήσεων, να προχωρήσει σε πιθανές διορθωτικές δράσεις και να γνωστοποιήσει ενδεχόμενα λάθη ή παραλείψεις, με τα οποία θα ασχοληθεί η MEPC 76.

Ένα ακόμη σημαντικό σημείο είναι η διατύπωση αιτήματος στη Γραμματεία για την έναρξη μίας συνολικής εκτίμησης επιπτώσεων από τα βραχυπρόθεσμα προτεινόμενα μέτρα, με σκοπό την υποβολή τελικής έκθεσης στην MEPC 76. Η Επιτροπή κάλεσε, επίσης, τα κράτη – μέλη και τους διεθνείς οργανισμούς να παράσχουν οικονομική στήριξη για την ολοκλήρωση της εκτίμησης επιπτώσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρή κατάθεσή της.

Τέλος, συστάθηκε ομάδα εργασίας για την ανάπτυξη των τεχνικών κατευθυντηρίων γραμμών των νέων μέτρων.

Σύντομα αναμένεται και επίσημη ενημέρωση από τον ΙΜΟ.

Σημειώνεται ότι στη διάρκεια αυτής της συνεδρίασης θα τεθεί επί τάπητος η πρόταση κορυφαίων ναυτιλιακών ενώσεων για Ταμείο Έρευνας και Ανάπτυξης, ύψους 5 δισ. δολαρίων, με στόχο την απανθρακοποίηση των θαλάσσιων μεταφορών.

Πηγή: Reporter.gr

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X