Νέα

  • ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

Διευκρινίσεις από Τμήμα Περιβάλλοντος για τις εκδηλώσεις πλησίον της Πέτρας του Ρωμιού

Σειρά διευκρινίσεων δίνει το Τμήμα Περιβάλλοντος απαντώντας σε ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου σχετικά με την οικολογική εκτίμηση για εκδηλώσεις το καλοκαίρι 2021 σε περιοχή πλησίον της Πέτρας του Ρωμιού.

Σε ανακοίνωσή του αναφορικά με εκδηλώσεις κοντά στην Πέτρα του Ρωμιού το Τμήμα Περιβάλλοντος σε δική του ανακοίνωση αναφέρει ότι «για το εν λόγω θέμα εκπονήθηκε ειδική οικολογική αξιολόγηση (ΕΟΑ) για την υλοποίηση των προτεινόμενων δραστηριότατων (συναυλίες) πλησίον της Πέτρας του Ρωμιού, περιοχή η οποία εμπίπτει στο Δίκτυο Natura 2000».

Προσθέτει ότι «οι δραστηριότητες έχουν εγκριθεί με συγκεκριμένους όρους οι οποίοι διασφαλίζουν την προστατευόμενη περιοχή και τα αντικείμενα προστασίας  (είδη πτηνοπανίδας) ενώ οι δραστηριότητες εγκατάστασης ελαφρών υποδομών δεν επηρεάζουν φυσικούς τύπους οικοτόπων».

Επίσης, προτάθηκε από την Περιβαλλοντική Αρχή «όπως χωροθετηθούν σε απόσταση από την προστατευόμενη περιοχή, δηλαδή, στο ανατολικότερο άκρο της προτεινόμενης περιοχής”.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος διευκρινίζει, ακόμη, ότι «οι εκδηλώσεις χωροθετούνται σε απόσταση περίπου 200 μέτρων (βορειοτέρα του παλαιού δρόμου) από την προστατευόμενη περιοχή και από το παράκτιο περιβάλλον».

Αναφέρει, περαιτέρω, ότι «δεν αναμένεται οποιαδήποτε επίδραση σε οικότοπους και είδη ενδιαφέροντος της ΕΕ και παράλληλα καθορίστηκαν μέτρα περιορισμού πιθανής οχληρίας των ειδών, κυρίως, από την φωτορύπανση της περιοχής.

Η Περιβαλλοντική Αρχή, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, «έλαβε υπόψη της τα επιστημονικά δεδομένα για τα αντικείμενα προστασίας της προστατευόμενης περιοχής  και διαμόρφωσε ανάλογα τους όρους και τις προϋποθέσεις υλοποίησης των εκδηλώσεων στην έκθεσή της».

«Οι όροι τις Περιβαλλοντικής Αρχής, ως έχουν διαμορφωθεί, για τις εγκαταστάσεις και τις δραστηριότητες διασφαλίζουν τα αντικείμενα προστασίας και την συνεκτικότητα του δικτύου Natura 2000», καταλήγει η ανακοίνωση.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X