Νέα

  • ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναβαθμίζεται το Αλιευτικό καταφύγιο Ορμήδειας

Έμφαση στη γαλάζια ανάπτυξη και στη βιωσιμότητα του αλιευτικού τομέα της Κύπρου, δίνει το υπουργείο Γεωργίας, μέσω του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών.

Στη διάρκεια σεμνής τελετής υπεγράφη συμφωνία για τα βελτιωτικά έργα που θα γίνουν στο Αλιευτικό Καταφύγιο Ορμήδειας, με το έργο να έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θάλασσα. Το κόστος του έργου ανέρχεται στα €1.374.000,00 ευρώ και οι εργασίες θα αρχίσουν μέσα Μαϊου με χρονοδιάγραμμα δύο χρόνων.

Με το  συγκεκριμένο έργο αναμένεται η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των αλιευτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των παράκτιων στόλων μικρής κλίμακας καθώς και η βελτίωση της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας των ψαράδων που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή.

Σε χαιρετισμό του ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Γιάννης Καρούσος ανέφερε ότι το συγκεκριμένο έργο «έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θάλασσα και θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας με ποσοστό 75%».

Η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί εντός του αλιευτικού καταφυγίου Ορμήδειας, στην τοποθεσία Μερίτζι στην επαρχία Λάρνακας. Το Έργο αφορά βελτιώσεις εντός των ορίων του  υφιστάμενου αλιευτικού καταφυγίου και οι στόχοι του είναι να μειώσει την υπερπήδηση του κυματισμού σε περιπτώσεις ακραίων κυματικών καταστάσεων, την κυματική διαταραχή εντός της λιμενολεκάνης καθώς και να βελτιώσει την παρεχόμενη ασφάλεια τόσο στα σκάφη όσο και στις συνθήκες εργασίας των ψαράδων.

Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Καδή ανέφερε ότι με το συγκεκριμένο έργο το οποίο «συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θάλασσα 2014-2020», ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα των ψαράδων της περιοχής αλλά και της ίδιας της Κοινότητας Ορμήδειας. Με την αποπεράτωση των έργων, οι ψαράδες θα έχουν πλέον στη διάθεσή τους ένα ασφαλές καταφύγιο, με όλες τις αναγκαίες υποδομές και διευκολύνσεις».

Για την επίτευξη των στόχων αυτών σημείωσε ο κύριος Καδής, δόθηκε βαρύτητα στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών ταμείων, εξαντλώντας κάθε δυνατότητα εξασφάλισης ευρωπαϊκών πόρων για επενδύσεις σε αλιευτικές υποδομές. Συγκεκριμένα, για την περίοδο 2014-2020 εξασφαλίστηκαν 39 εκατομμύρια ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και το ίδιο ποσό αντιστοιχα και για τη νέα περίοδο 2021-2027.

“Η αναδιαμόρφωση του αλιευτικού καταφυγίου στην Ορμήδεια, αποτελεί έργο που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα αναπτυξιακών έργων που εξήγγειλε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης. Εντάσσεται σε μια σειρά έργων μέσω των οποίων επιδιώκεται η βελτίωση των υποδομών στα αλιευτικά καταφύγια, η τοπιοτέχνηση των περιοχών των αλιευτικών καταφυγίων αλλά και η ενίσχυση της παράδοσης και της σχέσης του ανθρώπου με τη θάλασσα”.

Ο σχεδιασμός των έργων στο καταφύγιο, έγινε με τη συμβολή του Κοινοτικού Συμβουλίου Ορμήδειας και των επαγγελματιών ψαράδων.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X