Νέα

  • ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

Αλλάζει περιβαλλοντική εικόνα το Lady’s Mile και η Αλυκή Ακρωτηρίου

 Δράσεις αποκατάστασης στη Λίμνη Μακριά στο Ζακάκι και στην ευρύτερη περιοχή του Lady’s Mile, καθώς και της Αλυκής Ακρωτηρίου με σκοπό την καλύτερη προστασία των σημαντικών και ευαίσθητων οικοτόπων που φιλοξενούν σπάνια και απειλούμενα είδη πανίδας και χλωρίδας, πραγματοποιεί το Περιβαλλοντικό Κέντρο των Β.Β.

Το έργο MAVA MedisWet, διάρκειας δύο χρόνων, άρχισε το 2020 και αποτελεί συνεργασία της Διοίκησης των Βρετανικών Βάσεων, του Ιδρύματος Terra Cypria και κυβερνητικών τμημάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μέχρι στιγμής, έχουν απομακρυνθεί 300 κυβικά μέτρα σκουπιδιών από τη περιοχή της Αλυκής, έχει επιδιορθωθεί το παρατηρητήριο πουλιών στη Λίμνη Μακριά και έχει τοποθετηθεί ένας ξύλινος φράκτη για να μειωθεί η όχληση των πουλιών.

Μιλώντας για το πόσο σημαντικό είναι το έργο και η προστασία του περιβάλλοντος, η Λειτουργός Περιβάλλοντος των Β.Β, Αλεξία Περδίου, είπε: ’’Όσα έργα κι αν πραγματοποιηθούν για την προστασία του περιβάλλοντος, δε θα έχουν επιτυχία αν δεν εκτιμήσουμε όλοι την περιβαλλοντική αξία της περιοχής και συμβάλουμε στην μακροπρόθεσμη προστασία της.

‘’Αν σταματήσουμε ν’ αφήνουμε πίσω μας σκουπίδια, αν οδηγούμε μόνο στον υφιστάμενο δρόμο και όχι στους βιότοπους και τις αμμοθίνες, αν σταματήσουμε να κατασκηνώνουμε και ανάβουμε φωτιές το βράδυ, θα έχουμε ήδη κάνει πολλά.’’

Οι Αρχές των Β.Β προέβησαν σε κλείσιμο των ανεξέλεγκτων προσβάσεων στην Αλυκή με ογκόλιθους. Σκοπός αυτής της δράσης είναι η παρότρυνση προς τον κόσμο να χρησιμοποιεί μόνον τον κύριο δρόμο πρόσβασης. 

Προγραμματίζονται και άλλες πρακτικές δράσεις αποκατάστασης στην περιοχή του Lady’s Mile και της Αλυκής που είναι περιοχές κηρυγμένη ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας και Ειδική Ζώνη Διατήρησης με βάση την περιβαλλοντική νομοθεσία των Βρετανικών Βάσεων και διέπεται από καθεστώς προστασίας αντίστοιχο εκείνου που διέπει τις περιοχές NATURA 2000.

Η παραλία του Lady’s Mile, είναι επίσης παραλία ωοτοκίας χελωνών, και αυτά τα μέτρα έχουν επίσης στόχο να διασφαλίσουν την ασφάλεια των ευάλωτων νεογνών.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X