Σε ισχύ από τις 15 Αυγούστου, ο νέος κανονισμός για τους εξοπλισμούς πλοίων

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Σε ισχύ από τις 15 Αυγούστου, ο νέος κανονισμός για τους εξοπλισμούς πλοίων

Στις 4 Ιουλίου 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την τελευταίο Εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2022/1157 σχετικά με τις απαιτήσεις σχεδιασμού, κατασκευής...

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Nέα Ευρωπαϊκή οδηγία για τον εξοπλισμό πλοίων – Σε ισχύ στις 15 Αυγούστου 2022

Ο 6ος εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1157 για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/90/ΕΕ για τον εξοπλισμό πλοίων δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα...

X