Ενιαίες κυρώσεις για ρωσικά πλοία από όλες τις χώρες ζητά ο ΕSPO

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Ενιαίες κυρώσεις για ρωσικά πλοία από όλες τις χώρες ζητά ο ΕSPO

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Θαλάσσιων Λιμένων (ESPO) ζητά ομοιόμορφη, σαφή εφαρμογή της πρόσφατα επιβληθείσας ευρωπαϊκής  απαγόρευσης  στα πλοία με ρωσική σημαία,...

X