Ετικέτα: intercargo

Ιntercargo: Καλεί σε συνεργασία προς ενίσχυση της ασφάλειας των πληρωμάτων

Πολλά θα μπορούσαν να γίνουν ακόμη από τους εμπλεκόμενους με τον ναυτιλιακό…