Ετικέτα: μικροπλαστικά

Αίτημα κρατών – μελών να εξαιρεθεί η διεθνής ναυτιλία από τους κανόνες για τα μικροπλαστικά

Η Κύπρος, η Τσεχία, η Φινλανδία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιταλία,…