Ετικέτα: ασφαλιστικός οίκος

Το βιβλίο που καταγράφει όλες τις καταστροφές στη θάλασσα

Ναυάγια, αγνούμενοι στη θάλασσα, όσα ατυχήματα και μυστήρια καταγράφονται στην παγκόσμια ιστορία…