Νέα

  • ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

“Mπλε” Υδρογόνο: Σύμμαχος ή τροχοπέδη, για την κλιματική μετάβαση;

Η έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος (Ιntergovernmental Panel on Climate Change – IPCC), που δημοσιεύθηκε στις 9 Αυγούστου, έστρεψε την προσοχή της στις καταστροφικές συνέπειες των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον. Μεταξύ άλλων, επισήμανε πως οι εκπομπές μεθανίου διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

Λίγες μέρες αργότερα τα αποτελέσματα της παραπάνω έκθεσης ενισχύθηκαν από την δημοσίευση μιας ακόμη έρευνας με τίτλο «How green is blue hydrogen», των Robert W. Howarth και Mark Z. Jacobson. Στην έρευνα αυτή αναλύεται εκτενώς το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των διαφόρων τρόπων παραγωγής υδρογόνου. Το υδρογόνο επί του παρόντος, χρησιμοποιείται κυρίως κατά τη διύλιση πετρελαίου και την παραγωγή λιπασμάτων αζώτου ωστόσο θεωρείται πως θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση.

Υπάρχουν βλέψεις για εκτενή χρήση του, έτσι ώστε να επιτευχθεί η απανθρακοποίηση διάφορων κλάδων, μεταξύ άλλων και εκείνου των μεταφορών. Κατά την τρέχουσα περίοδο, το 96% της παραγωγής υδρογόνου προέρχεται από τα ορυκτά καύσιμα και δη το φυσικό αέριο. Μέσω της τεχνολογίας SMR (τεχνολογία αναμόρφωσης μεθανίου μέσω ατμού) αξιοποιείται φυσικό αέριο και παράγεται «γκρι» υδρογόνο, ενώ μέσω της αεριοποίησης άνθρακα (κάρβουνου) παράγεται το λεγόμενο «καφέ» υδρογόνο. Εκτός αυτών, υδρογόνο μπορεί να παραχθεί και μέσω της ηλεκτρόλυσης του νερού. Εφόσον η απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια για την ηλεκτρόλυση παραχθεί μέσω ανανεώσιμων πηγών, το παραγόμενο υδρογόνο καλείται «πράσινο». Υπολογίζεται ότι το 75% της παραγωγής υδρογόνου πραγματοποιείται με την τεχνολογία SMR: μέσω θερμότητας και πίεσης, το μεθάνιο που εμπεριέχεται στο φυσικό αέριο, μετατρέπεται σε υδρογόνο και διοξείδιο του άνθρακα.

Σημειώνεται πως το 6% της ετήσιας κατανάλωσης φυσικού αερίου διοχετεύεται στην παραγωγή «γκρι» υδρογόνου. Ωστόσο, το «γκρι» υδρογόνο δημιουργεί υψηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Λόγω αυτού, προτείνεται η παραγωγή «μπλε» υδρογόνου. Για να χαρακτηριστεί ως «μπλε» το υδρογόνο, η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί είναι η ίδια για την παραγωγή «γκρι» ή «καφέ» υδρογόνου, υπό την προϋπόθεση πως το παραγόμενο διοξείδιο του άνθρακα θα «αιχμαλωτίζεται».

Σύμφωνα με την έρευνα, για να αξιολογηθεί η βιωσιμότητα του «μπλε» υδρογόνου πρέπει να ληφθούν υπόψιν οι συνολικές εκπομπές μεθανίου και CO2: τόσο εκείνες που σχετίζονται με την διαφυγή του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται στην παραγωγή υδρογόνου, όσο και εκείνες που δημιουργούνται λόγω της αυξημένης χρήσης φυσικού αερίου κατά τη διαδικασία «αιχμαλωσίας» του διοξειδίου του άνθρακα (CO2), αλλα και η αναπόφευκτη διαφυγή του CO2 καθώς μόνο το 70-85% μπορεί να εγκλωβιστεί . Άλλωστε, όπως αναφέρει η έρευνα, το μεθάνιο είναι παραπάνω από 100 φορές πιο ισχυρό αέριο του θερμοκηπίου συγκριτικά με το διοξείδιο του άνθρακα, τα πρώτα χρόνια διαφυγής του στην ατμόσφαιρα.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X