Νέα

  • ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ESPO:Υπέρ των μέτρων για αποτελεσματικές και καθαρότερες θαλάσσιες μεταφορές

O Ευρωπαϊκός Οργανισμός Θαλάσσιων Λιμένων (ESPO) υποστηρίζει τα κύρια αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί της έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τα τεχνικά και επιχειρησιακά μέτρα για πιο αποτελεσματικές και καθαρότερες θαλάσσιες μεταφορές (έκθεση Delli) στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

“Χαιρετίζουμε τη φιλοδοξία να γίνει πράσινος ο ναυτιλιακός τομέας, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της έκθεσης. Πιστεύουμε ότι η έκθεση επιτυγχάνει μια καλή ισορροπία μεταξύ της ανάγκης επιτάχυνσης της μετάβασης προς τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την ανάγκη διατήρησης της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού τομέα θαλάσσιων μεταφορών.

Tο κείμενο που εγκρίθηκε είναι κάτι περισσότερο από ένα κείμενο για τις θαλάσσιες μεταφορές.

Θίγει επίσης τα κύρια ζητήματα πολιτικής που είναι σημαντικά για τους θαλάσσιους λιμένες μας. Είμαστε πολύ ευγνώμονες που βλέπουμε ότι οι βουλευτές του ΕΚ στον τομέα των μεταφορών αναγνωρίζουν τον στρατηγικό ρόλο των λιμένων και τη διασυνοριακή τους διάσταση. Εκτιμούμε ιδιαίτερα την προσέγγιση του Κοινοβουλίου όσον αφορά την αναθεώρηση του TEN-T και την αναγνώριση του ρόλου των λιμένων σε αυτό το πλαίσιο, καθώς και τις προτάσεις για μια αναθεωρημένη έννοια των θαλάσσιων αυτοκινητοδρόμων», σχολίασε η Γενική Γραμματέας του ESPO, Isabelle Ryckbost.
Οι θαλάσσιοι λιμένες της Ευρώπης θεωρούν ότι το εγκριθέν κείμενο ευθυγραμμίζεται σε μεγάλο βαθμό με τις αρχές μιας προσέγγισης που βασίζεται σε στόχους και είναι τεχνολογικά ουδέτερη όσον αφορά τον οικολογικό και τον ναυτιλιακό τομέα. Ο ESPO υποστηρίζει επίσης την αναγνώριση του ρόλου που διαδραματίζουν τα μεταβατικά καύσιμα και των επενδύσεων που πραγματοποιούνται σε υποδομές LNG. Επιπλέον, οι ευρωπαϊκοί λιμένες χαιρετίζουν το γεγονός ότι το κείμενο αναγνωρίζει επαρκώς τη δυνητική μελλοντική χρήση της υποδομής LNG για εναλλακτικές λύσεις χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών, όπως το βιοαέριο.

Ειδικότερα, ο ESPO χαιρετίζει την αναγνώριση από το Κοινοβούλιο της διασυνοριακής διάστασης των θαλάσσιων λιμένων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατανοεί σαφώς τον ευρύτερο ρόλο των θαλάσσιων λιμένων ως συσπειρώσεων όλων των τρόπων μεταφοράς, της ενέργειας, της βιομηχανίας και της γαλάζιας οικονομίας. Το κείμενο παρουσιάζει επίσης επίγνωση των πρόσφατων εξελίξεων στον τομέα των λιμένων προς περισσότερη ομαδοποίηση και συνεργασία.

Η έκθεση που εγκρίθηκε πιέζει για επαρκή χρηματοδότηση τόσο για την υλοποίηση του οικολογικού θεματολογίου όσο και για τη διασφάλιση της πολυτροπικής συνδεσιμότητας των θαλάσσιων λιμένων της Ευρώπης. Η μελέτη του ESPO για το 2018 σχετικά με τις επενδυτικές ανάγκες υποδομής και τη χρηματοδοτική πρόκληση των ευρωπαϊκών λιμένων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μόνο το 4% της χρηματοδότησης της CEF κατά την περίοδο 2014-2017 διατέθηκε σε έργα που ξεκίνησαν οι θαλάσσιοι λιμένες, ενώ οι χρηματοδοτικές ανάγκες των λιμένων ανήλθαν σε 48 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2018-2028. Τα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνουν τις επενδύσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των φιλοδοξιών και της ατζέντας της Πράσινης Συμφωνίας.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X