Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Bureau Veritas: Προωθεί σήμανση για βιοκαύσιμα στη ναυτιλία

Ο γαλλικός νηογνώμονας Bureau Veritas εξέδωσε μια νέα «ένδειξη» – σήμα «έτοιμο για βιοκαύσιμα» για να υποστηρίξει την ευρύτερη ανάπτυξη των βιοκαυσίμων στη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Ο BV δήλωσε ότι αυτή η σημείωση θα βοηθήσει τη ναυτιλιακή βιομηχανία να αντιμετωπίσει τις κύριες προκλήσεις που σχετίζονται με τη χρήση βιοκαυσίμων από πλοία, παρέχοντας απαιτήσεις για τη διασφάλιση της ασφάλειας των πλοίων και της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης.
Ο συμβολισμός έχει ως στόχο να βοηθήσει τους πλοιοκτήτες να προετοιμαστούν για τη χρήση βιοκαυσίμων ή μειγμάτων βιοκαυσίμων, καλύπτοντας ένα σύνολο απαιτήσεων και περιγράφοντας μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία για την απαιτούμενη τεκμηρίωση και δοκιμές, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές του καυσίμου.

Πιστοποιεί δε ότι πληρούνται επιτυχώς οι προϋποθέσεις για τη χρήση βιοκαυσίμων επί του πλοίου και ότι όλες οι δοκιμές για τον έλεγχο των εκπομπών NOx (κατά περίπτωση) έχουν ολοκληρωθεί ικανοποιητικά. Ο συμβολισμός μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε νέα όσο και σε υπάρχοντα πλοία, εξήγησε η BV.

Ο νηογνώμονας αναμένει ότι αυτή η νέα σημειογραφία θα επιτρέψει στους πλοιοκτήτες να επωφεληθούν από τις προκαταρκτικές εργασίες τους με τη χρήση βιοκαυσίμων, ενώ παράλληλα θα τους βοηθήσει να προετοιμαστούν προκειμένου να επιτύχουν την αποδοχή της διοίκησης της σημαίας όσον αφορά τις απαιτήσεις του παραρτήματος VI της MARPOL για τις εκπομπές NOx.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X