Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Aυξήθηκε ο δείκτης ευτυχίας των ναυτικών στην εμπορική ναυτιλία

Έπειτα από μία σκληρή παρατεταμένη περίοδο δύο και πλέον χρόνων από τους περιορισμούς της πανδημίας, οι οποίοι έφερε απολύσεις, μειώσεις στις απολαβές και αβεβαιότητα στια τάξεις των ναυτικών, το 2022 σηματοδότησε ένα έτος ανάκαμψης για την ευημερία του κλάδου, με τα επίπεδα ευτυχίας να αυξάνονται σε νέα υψηλά επίπεδα σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο δείκτη ευτυχίας Seafarers.

Ο δείκτης Mission to Seafarers, που είναι το βαρόμετρο του συναισθήματος στη θάλασσα της εμπορικής ναυτιλιακής βιομηχανίας, δείχνει ότι η ευτυχία των ναυτικών έχει διατηρήσει μια ανοδική τάση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, φτάνοντας κατά μέσο όρο στο 7,69 σε μια κλίμακα με όριο το 10, το τελευταίο τρίμηνο του περασμένου έτους, από 7,3 στο τρίτο τρίμηνο.

Στην αρχή του έτους η ευτυχία, η εργασιακή ικανοποίηση και το ηθικό των ναυτικών ήταν στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ, με συνολικό μέσο όρο 5,85, αντανακλώντας τον αρνητικό αντίκτυπο της  πανδημίας του COVID,  στην ευημερία των ναυτικών.

Άλλα ζητήματα, όπως οι συγκρούσεις και οι συμβάσεις, συνέβαλαν επίσης στο χαμηλό ηθικό και την μειωμένη διάθεση, με πολλούς ναυτικούς να αισθάνονται ότι η ευημερία τους δεν αντιμετωπίζεται σωστά και ότι οι συνθήκες εργασίας τους γίνονται όλο και πιο δύσκολες.

Μέχρι το τελευταίο τρίμηνο του έτους, οι ναυτικοί κατέγραφαν μια αλλαγή της τύχης στην ευημερία τους, με ακόμη και ιστορικά προβληματικές περιοχές όπως η άδεια στην ξηρά και η πρόσβαση στην πρόνοια στην ξηρά, να βρίσκονται σε τροχιά ανάκαμψης. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, τα μέλη του πληρώματος συνέχισαν να εκφράζουν την ανακούφισή τους για την επιστροφή της ελευθερίας μετακίνησης, καθώς και για την αυξημένη αίσθηση βεβαιότητας και σταθερότητας.

Ο δείκτης δείχνει ότι ο μόνος τομέας στον οποίο σημειώθηκε μείωση της ικανοποίησης ήταν η συνδεσιμότητα, με την ποιότητα και το κόστος να συνεχίζουν να επηρεάζουν την κοινωνική ζωή στη θάλασσα.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X