Νέα

  • Uncategorized

Ικανοποίηση ΚΝΕ για την αναθεώρηση του ETS από το Ε.Κ.

Το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (ΚΝΕ) καλωσορίζει τις θέσεις που υιοθέτησε η Επιτροπή Περιβάλλοντος (ENVI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με την αναθεώρηση του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ (EU ETS) στο πλαίσιο του νομοθετικού πακέτου “Fit for 55” και ειδικά στο ρόλο των commercial operators και τη δημιουργία ταμείου για τη ναυτιλία.

Σε ανακοίνωση του Κυπριακού ναυτιλιακού επιμελητηρίου αναφέρεται ότι, η Επιτροπή ENVI αναγνώρισε τον σημαντικότατο ρόλο των commercial operators στην απανθρακοποίηση της ναυτιλίας και σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» προτείνει τη συμπερίληψη δεσμευτικής ρήτρας στις συμβάσεις μεταξύ των πλοιοκτητών και των commercial operators, με τους τελευταίους να έχουν την ευθύνη του κόστους των ρύπων όταν καθορίζουν το φορτίο που μεταφέρει ή την διαδρομή και την ταχύτητα του πλοίου.

Η Επιτροπής ENVI προτείνει επίσης τη δημιουργία ενός ειδικού ταμείου για τη ναυτιλία, όπου τουλάχιστον το 75% των εσόδων από τα δικαιώματα ρύπων της ναυτιλίας στο EU ETS θα επενδύεται στην απανθρακοποίησή της.

Το ΚΝΕ αναφέρει στην ανακοίνωση του, θα συνεχίσει να συνεργάζεται με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στη νομοθετική διαδικασία του πακέτου “Fit for 55” και ιδιαίτερα με το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, για την επίτευξη φιλόδοξων αλλά ταυτόχρονα επιτεύξιμων περιβαλλοντικών στόχων, στην πορεία για την πλήρη απανθρακοποίηση της ναυτιλίας.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X