Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Τι μας έμαθε το 2021 για τις θαλάσσιες μεταφορές και την ανάγκη για εκσυγχρονισμό

O κίνδυνος της επέκτασης των διαταραχών στην θαλάσσια εφοδιαστική αλυσίδα, ενδέχεται να δημιουργήσει ένα μόνιμο τερματισμό διαδρομών εντός του συστήματος θαλάσσιων μεταφορών με  σοβαρές επιπτώσεις.

Οι τρέχουσες διακοπές ήγειραν ανησυχίες στα εμπλεκόμενα συστήματα, καθώς πολλοί αισθάνονται ήδη τις δυσμενείς επιπτώσεις. Με το 90 τοις εκατό του εμπορίου να ταξιδεύει μέσω θαλάσσιων μεταφορών, η αλυσίδα εφοδιασμού βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο σύστημα θαλάσσιων μεταφορών.

Αν και είναι εύκολο να συσχετίσει κανείς τις καθυστερήσεις αποστολών που σχετίζονται με πλοία αγκυροβολημένα εκτός λιμανιών, με τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19  στο εμπόριο πιστεύοντας ότι αυτό το πρόβλημα θα επιλυθεί όταν η ζωή επιστρέψει σε φυσιολογικούς ρυθμούς, αυτή η «εξήγηση» αγνοεί τις υποκείμενες προκλήσεις στο σύστημα θαλάσσιων μεταφορών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ή επιδεινώνουν προβλήματα όπως η τρέχουσα κρίση.

Σημαντικά γεγονότα κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους εκθέτουν ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια, την ανθεκτικότητα και την αποτελεσματικότητα του συστήματος, υπογραμμίζοντας τις πιθανότητες για μελλοντικές κρίσεις, ενώ παράλληλα προσφέρουν μια εικόνα για τις ενδεχόμενες  λύσεις. Η τρέχουσα κρίση, με την αυξημένη συλλογική ευαισθητοποίηση σχετικά με την ευπάθεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, παρέχει την ευκαιρία να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα.

Ο προβληματισμός για τα γεγονότα του περασμένου έτους θα πρέπει να οδηγήσει σε επενδύσεις στην ασφάλεια, την ανθεκτικότητα και την αποτελεσματικότητα.

Η ασφάλεια ολόκληρου του συστήματος είναι ζωτικής σημασίας και πολλά γεγονότα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους δείχνουν την ευαισθησία του συστήματος σε διαταραχές, είτε φυσικές, είτε στον κυβερνοχώρο. Η απόφραξη της διώρυγας του Σουέζ από ένα τεράστιο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων τον Μάρτιο προκάλεσε παγκόσμιες ναυτιλιακές καθυστερήσεις με κόστος 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων την ημέρα και αύξησε την τιμή του αργού πετρελαίου.

Ομοίως, μια ηλεκτρονική επίθεση τύπου ransomware  ( λύτρα) στην Steamship Authority που εδρεύει στη Μασαχουσέτη διέκοψε την ηλεκτρονική αγορά εισιτηρίων για υπηρεσία πορθμείων τον Ιούνιο του 2021. Αυτά τα συμβάντα καταδεικνύουν την πιθανότητα διαταραχών από φυσικά ή ηλεκτρονικά συμβάντα, υποδεικνύοντας την ανάγκη βελτίωσης της ασφάλειας εντός του συστήματος.

Τα γεγονότα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους έδειξαν επίσης τη σημασία της ανθεκτικότητας εντός του συστήματος. Για παράδειγμα, ο τυφώνας Άϊντα,  πέρασε από τον Κόλπο του Μεξικού πριν φτάσει στη Λουιζιάνα, προκαλώντας ζημιές και κλείσιμο βασικών διυλιστηρίων πετρελαίου, πλατφόρμες και άλλες θαλάσσιες εγκαταστάσεις εντός της αλυσίδας εφοδιασμού. Αυτά τα κλεισίματα και η αδυναμία του συστήματος να ανταποκριθεί στις αλλαγές, είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια πάνω από ένα εκατομμύριο βαρελιών παραγωγής πετρελαίου την ημέρα,  για 10 ημέρες μετά την καταιγίδα.

Ομοίως, το κλείσιμο του ποταμού Μισισιπή, λόγω ρωγμής της γέφυρας καθυστέρησε 60 πλοία και πάνω από 1000 φορτηγίδες που μετέφεραν γεωργικά αγαθά και καύσιμα. Μια εκτίμηση για ένα κλείσιμο διάρκειας δύο εβδομάδων αναφέρεται σε οικονομικές επιπτώσεις έως και ένα δισεκατομμύριο δολάρια.

Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι τα παρατεταμένα κλεισίματα θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις τιμές των εμπορευμάτων και τις αγορές. Αυτά τα περιστατικά απεικονίζουν τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η έλλειψη ανθεκτικότητας στο σύστημα, στην οικονομία και στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Τέλος, η αναποτελεσματικότητα του συστήματος συνεχίζει να συμβάλλει στα προβλήματα στο σύστημα θαλάσσιων μεταφορών και στην αλυσίδα εφοδιασμού. Η εξάρτηση από τυπικές πρακτικές στον προγραμματισμό, την εκφόρτωση φορτίου, τις επιθεωρήσεις και άλλες διαδικασίες συνεχίζει να μετακινεί πλοία και φορτία με τις τυπικές ταχύτητες χωρίς προσαρμογές που επιτρέπουν σημαντικές επιπτώσεις στο ανεκτέλεστο φορτίο. Οι ανεπάρκειες του συστήματος επιδεινώνουν τα προβλήματα, καθώς δεν επιτρέπουν στο σύστημα να ανακάμψει γρήγορα.

Όλα αυτά τα γεγονότα κατά τη διάρκεια του έτους υποδεικνύουν τις υποκείμενες προκλήσεις και απειλές για το σύστημα, εντούτοις  παρουσιάζουν και ευκαιρίες για λύσεις. Η κυβερνοεπίθεση στο λιμάνι του Χιούστον καταδεικνύει τη ζωτική φύση της επένδυσης στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο για την ανάπτυξη, την πρακτική και την εκτέλεση ενός σχεδίου απάντησης στον κυβερνοχώρο, για τον μετριασμό των απειλών στον κυβερνοχώρο. Με τον ίδιο τρόπο, η βελτίωση και η εφαρμογή τυπικών συσκευών ασφαλείας εμπορευματοκιβωτίων, μπορεί να βελτιώσει την παρακολούθηση και την επαλήθευση του φορτίου, μειώνοντας έτσι την απειλή του παράνομου λαθρεμπορίου καθώς και τις επιπτώσεις της απώλειας.

Η επέκταση των λιμανιών και των εγκαταστάσεων για την υποδοχή περισσότερων πλοίων ή διαφορετικού φορτίου είναι ένα παράδειγμα οικοδόμησης ανθεκτικότητας που θα μπορούσε να επιτρέψει στο σύστημα να ανακάμψει καλύτερα από κραδασμούς, όπως αυτοί που προκαλούνται από την πανδημία. Άλλοι τρόποι προώθησης της ανθεκτικότητας μπορεί να περιλαμβάνουν την προσθήκη πλεονασμού του συστήματος με τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ψηφιακών συστημάτων και αρχείων ή εναλλακτικών διαδρομών για την ολοκλήρωση των διαδικασιών. Οι επενδύσεις σε προσπάθειες όπως αυτές, συμβάλλουν στον μετριασμό των επιπτώσεων των συμβάντων στο σύστημα και διευκολύνουν την ταχεία επανέναρξη των λειτουργιών.

Η βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος ενισχύει επίσης την ανθεκτικότητα και επιτρέπει στο σύστημα να ανακάμψει πιο γρήγορα. Ο αυτοματισμός και η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρουν ευκαιρίες βελτίωσης της αποτελεσματικότητας μέσω της ταχείας προσαρμογής των χρονοδιαγραμμάτων και των κινήσεων των πλοίων και του φορτίου, του βελτιωμένου συντονισμού των logistics και της ελαχιστοποίησης των αποβλήτων εντός του συστήματος. Η εκ των προτέρων αυτοματοποίηση των προσπαθειών εκφόρτωσης, σε συνδυασμό με τη βελτιωμένη ορατότητα των εμπορευματοκιβωτίων και του φορτίου μέσω συσκευών ασφαλείας, θα μπορούσε να επισπεύσει την ολοκλήρωση της επιθεώρησης, τον έλεγχο του φορτίου και τη μετάβαση στην αναμονή αποθήκευσης ή μεταφοράς. Προσπάθειες όπως αυτές που βελτιώνουν την ολοκλήρωση διαφόρων διαδικασιών σε όλο το σύστημα θα παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία και θα επιτρέψουν στο σύστημα να ξεπεράσει τις καθυστερήσεις.

Η τρέχουσα κατάσταση της εφοδιαστικής αλυσίδας παρέχει ορατότητα και ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία του συστήματος θαλάσσιων μεταφορών στην εθνική ασφάλεια και οικονομία των χωρών. Τα γεγονότα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ενισχύουν αυτή την προοπτική, ενώ καταδεικνύουν ευπάθειες και πιθανές επιπτώσεις εάν οι κίνδυνοι δεν αντιμετωπιστούν σωστά. Κάτω από ελαφρώς διαφορετικές συνθήκες, αυτού του είδους τα συμβάντα θα μπορούσαν να προκαλέσουν συγκρίσιμες ή πιο σοβαρές επιπτώσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού, την οικονομία και την εθνική ασφάλεια.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X