Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Χάραξη Στρατηγικού σχεδιασμού για την κλιματική αλλαγή από την ECSA – Συμμετέχει και η Κύπρος

H δημιουργία στρατηγικού σχεδιασμού της ECSA για την κλιματική αλλαγή και οι συνεχείς προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ναυτιλίας για να επιτευχθεί ο στόχος της ολοκληρωτικής μείωσης της εκπομπής αερίων από πλοία μέχρι το 2050, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντηση των μελών του Δ.Σ. της Ένωσης Ευρωπαίων Πλοιοκτητών στις Βρυξέλλες στις 30 Ιουνίου.

Σε ανακοίνωση του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου αναφέρεται ότι, κατά τη συνάντηση, καθορίστηκε γενική στρατηγική για τον Οργανισμό με στόχο την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας και εκπροσώπησης των Ευρωπαίων πλοιοκτητών σε φορείς χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα που αφορούν τη ναυτιλία.

Tης συνεδρίας προήδρευσε ο Πρόεδρος της ECSA και τέως Πρόεδρος του Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου Φίλιππος Φιλής. Την Κυπριακή Ναυτιλιακή Βιομηχανία, εκπροσώπησαν ο Γενικός Διευθυντής του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, Θωμάς Καζάκος, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Θαλάσσιων Κρατικών Ενισχύσεων της ECSA και ο Νικόλαος Χατζηιωάννου εκ μέρους της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X