Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Τρία χρόνια Υφ. Ναυτιλίας – “Έθεσε γερά θεμέλια για μια ολοκληρωμένη Εθνική Στρατηγική”

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας έχει θέσει γερά θεμέλια και έχει προχωρήσει σημαντικά με την εφαρμογή μίας ολοκληρωμένης «Εθνικής Στρατηγικής για τη Ναυτιλία», σε συνεργασία με τη ναυτιλιακή βιομηχανία, λέει το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (ΚΝΕ), χαιρετίζοντας τη συμπλήρωση τριών χρόνων από την έναρξη εργασιών του Υφυπουργείου, την 1η Μαρτίου 2018.

Σε ανακοίνωση του ΚΝΕ γίνεται επίσης αναφορά στην εφαρμογή νέων υποστηρικτικών μέτρων, δράσεων και ευέλικτων μηχανισμών από την πλευρά του Υφυπουργείου «έτσι ώστε η Κύπρος να παραμείνει ένα βιώσιμο ναυτιλιακό κέντρο, αναβαθμίζοντας την εικόνα της Κύπρου ως ένα σύγχρονο και ποιοτικό ναυτιλιακό κέντρο».

Η προτεραιότητα που δόθηκε από την Κυβέρνηση, ως του πρώτου Υφυπουργείου στην Κύπρο, επιβεβαίωσε για ακόμα μια φορά πως η κυπριακή ναυτιλία αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό κεφάλαιο για την Κύπρο, με σημαντική συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας, που αγγίζει το 7%, προστίθεται.

«Αναμένεται από τη ναυτιλιακή διοίκηση αλλά και το κράτος, περισσότερη στήριξη στον τομέα της ναυτιλίας και στοχευμένες δράσεις, ιδιαίτερα τώρα που καλείται να αντιμετωπίσει τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, ούτως ώστε να αξιοποιήσει τις πολλές δυνατότητες της, κάτι που θα έχει και σημαντικό όφελος στην κυπριακή οικονομία», λέει το ΚΝΕ.

Το Ναυτιλιακό Επιμελητήριο εκφράζει τέλος την πρόθεσή του για ακόμα πιο στενή συνεργασία με το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, με σκοπό, όπως λέει, τη βιωσιμότητα και περαιτέρω πρόοδο της  ναυτιλίας.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X