Νέα

  • ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

Το Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Φόρουμ εγκαινιάζει την Πρωτοβουλία Διαφορετικότητας «All Aboard».

Επιχειρώντας να μειώσει τις διακρίσεις στη ναυτιλία, το  Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Φόρουμ ξεκίνησε μια νέα  πρωτοβουλία για ενσωματωμένη εργατικού δυναμικού που υποεκπροσωπείται στη βιομηχανία, στηρίζοντας την  ποικιλομορφία.

Η νέα All Aboard συμμαχία δημιουργήθηκε στα πλαίσια μίας συνάντησης ηγετών της ναυτιλιακής βιομηχανίας που διοργανώθηκε από το Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Φόρουμ το 2020 και έχει αναπτυχθεί με την πάροδο των ετών, με την υποστήριξη του Forum, της Swiss Re και της Ομάδας «Μελέτης Διαφορετικότητας».

 Ανακοινώνοντας την πρωτοβουλία, οι ιδρυτικοί υπογράφοντες ,σημείωσαν την ανάγκη να ανταποκριθούν στις αλλαγές στην αγορά εργασίας. Η συμμαχία επεσήμανε την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι προσδοκίες διαφορετικότητας των ενδιαφερόμενων μερών του κλάδου, καθώς και την επιθυμία να προσελκύσουν περισσότερα άτομα με δεξιότητες για τη διαχείριση των σύγχρονων προκλήσεων.

Οι υπογράφοντες περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό διακεκριμένων ναυτιλιακών εργοδοτών, όπως οι Anglo-Eastern, Cargill, Fednav, LR, MOL και Svitzer, δεσμεύτηκαν να προχωρήσουν σε πέντε βασικά βήματα για να ενσωματώσουν τη διαφορετικότητα με:

  • Τον ορισμό ενός επιχειρησιακού χορηγού, ο οποίος θα ηγηθεί και θα διασφαλίσει τη λογοδοσία της διαφορετικότητας, της ισότητας και της ένταξης εντός του οργανισμού
  • Εξοπλισμό και εκπαίδευση των ανθρώπων, ώστε να κατανοήσουν τον ρόλο τους στην προώθηση ενός διαφορετικού, ισότιμου και χωρίς αποκλεισμούς εργασιακού χώρου
  • Τη δημιουργία και διατήρηση μιας οργανωτικής κουλτούρας ισότητας και συμμετοχής όπου όλοι έχουν ίσες ευκαιρίες
  • Συλλογή σχετικών δεδομένων και ανάπτυξη γνώσεων για την αξιολόγηση της προόδου και την ανάπτυξη στρατηγικών στόχων
  • Επικοινωνία της δέσμευσης και επίτευξης προόδου στο εξωτερικό σε ετήσια βάση.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X