Νέα

  • ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τμήμα Αλιείας προς ερασιτέχνες ψαράδες : “Μην αλιεύετε μικρούς τόνους”

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών Κύπρου εφιστά την προσοχή σε ερασιτέχνες ψαράδες, για την τυχαία αλίευση μικρών τόνων και δημοσιοποιεί τις διαφορές τους από τις κοινές παλαμίδες.

Οι ερασιτέχνες αλιείς σύμφωνα με το τμήμα Αλιείας, αυτή την περίοδο δραστηριοποιούνται στην αλιεία παλαμίδας (Euthynnus alletteratus) και ότι στα κοπάδια των παλαμίδων ή / και στις ίδιες περιοχές εμφανίζονται νεαρά άτομα ερυθρού τόνου (Thunnus thynnus).

Επισημαίνεται ότι, για το είδος ερυθρός τόνος (Thunnus thynnus) εφαρμόζεται διεθνές διαχειριστικό σχέδιο και είναι απαγορευμένο για την ερασιτεχνική αλιεία βάσει των όρων των αδειών ερασιτεχνικής αλιείας. (ΠΡΟΣΟΧΗ: και στην Ελλάδα είναι απαγορευμένο, με την διαφορά ότι δεν υπάρχουν άδειες ερασιτεχνικής αλιείας, έχουν καταργηθεί.)

Διαχωρισμός των δυο ειδών μπορεί να γίνει εύκολα με παρατήρηση του ραχιαίου πτερυγίου, βάσει και των πιο πάνω φωτογραφιών. Επίσης ακόμη ένα χαρακτηριστικό της παλαμίδας, που είναι συνήθως εμφανές, είναι οι μαύρες βούλες κάτω από το θωρακικό πτερύγιο. Το τμήμα Αλιείας προτρέπει τους ερασιτέχνες αλιείς που δραστηριοποιούνται στην αλιεία παλαμίδας να βεβαιώνονται για το είδος που αλιεύουν.

Βάσει και των όρων αδειών ερασιτεχνικής αλιείας, το τμήμα Αλιείας υπενθυμίζει ότι, στην περίπτωση τυχαίας αλίευσης ερυθρού τόνου, θα πρέπει να απελευθερώνεται αμέσως με την ελάχιστη δυνατή καταπόνηση και με τρόπο που μεγιστοποιεί την πιθανότητα της επιβίωσής του.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X