Νέα

  • ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συμφωνία δισεκατομμυρίων της Shell για εξαγορά του μεγαλύτερου παραγωγού βιομεθανίου στην Ευρώπη

Ακολουθώντας τους καιρούς, η Shell συντάσσεται στο μέτωπο των εταιρειών που εργάζονται για την οικοδόμηση μιας διευρυμένης παρουσίας στην προμήθεια βιομεθανίου, το οποίο θεωρείται ένα από τα κορυφαία αναδυόμενα εναλλακτικά καύσιμα για βιομηχανίες συμπεριλαμβανομένης της ναυτιλίας. Η Shell ανακοίνωσε ότι θα εξαγοράσει τη Nature Energy Biogas, τον μεγαλύτερο παραγωγό φυσικού αερίου από ανανεώσιμες πηγές (RNG) στην Ευρώπη.

Η Nature Energy, η οποία ιδρύθηκε το 1979 και εδρεύει στη Δανία, κινείται επιθετικά για να επεκτείνει τις δραστηριότητές της. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία κατέχει και λειτουργεί 14 εργοστάσια βιομεθανίου βιομηχανικής κλίμακας που παράγουν περίπου 180 mm m3 (περίπου 6,5 mm MMBtu/έτος) βιομεθανίου. Ένα επιπλέον εργοστάσιο βρίσκεται υπό κατασκευή στη Γαλλία και η εταιρεία διαθέτει αγωγό ανάπτυξης για περίπου 30 επιπλέον εργοστάσια σε όλη την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.

Όπως προνοείται μέσα από τη συμφωνία των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η Shell θα αποκτήσει την εταιρεία με το χαρτοφυλάκιο λειτουργικών εγκαταστάσεων, την προμήθεια πρώτων υλών και την υποδομή της, τη σειρά αναπτυξιακών της έργων και την εσωτερική της τεχνογνωσία στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία καινοτόμων και διαφοροποιημένη τεχνολογία εγκατάστασης RNG.

Σύμφωνα με τη Shell, η εξαγορά θα αυξήσει περαιτέρω την ικανότητά της να συνεργάζεται με την καθιερωμένη βάση πελατών της σε πολλούς τομείς για να επιταχύνει τη μετάβαση σε καθαρές μηδενικές εκπομπές.

Προερχόμενο από γεωργικά, βιομηχανικά και οικιακά απόβλητα, το βιομεθάνιο είναι χημικά πανομοιότυπο με το φυσικό αέριο. Μετά από μια διαδικασία καθαρισμού, που περιλαμβάνει το διαχωρισμό του διοξειδίου του άνθρακα από το αέριο, το προϊόν μπορεί στη συνέχεια να υποστεί την ίδια επεξεργασία με το φυσικό αέριο.

Η Shell χτίζει την παρουσία της στον τομέα του ανανεώσιμου φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής των πρώτων εργοστασίων βιομεθανίου στη Βόρεια Αμερική, ως μέρος μιας προσπάθειας απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X