Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Στο κενό έπεσαν ανώνυμες καταγγελίες για παράνομες ενέργειες στο λιμάνι Λεμεσού

Αυτεπάγγελτη έρευνα διατάχθηκε από τον υπουργό Μεταφορών Αλέξη Βαφεάδη, μετά από ανώνυμη καταγγελία η οποία δημοσιοποιήθηκε και το περιεχόμενο της αφορούσε σε «παράνομες ενέργειες στο Λιμάνι Λεμεσού, με τη δημιουργία λιμανιού εντός λιμανιού». Την έρευνα διεξήγαγε η Αρχή Λιμένων Κύπρου, η οποία ενημέρωσε το αρμόδιο υπουργείο με εκτενή έκθεση ότι δεν προκύπτει οτιδήποτε μεμπτό στις εργασίες εντός του λιμένα.

Στην έκθεση η ΑΛΚ διατυπώνει την έκπληξη της, για καταγγελίες οι οποίες γίνονται συχνά από πρόσωπο που δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία του και “ενδεχομένως για εξυπηρέτηση άλλων σκοπών, για τους οποίους προφανώς δεν γνωρίζει και δεν έχει λόγο η Αρχή Λιμένων Κύπρου. Οι καταγγελίες αυτές έχουν εξεταστεί και απορριφθεί κατόπιν έρευνας. Οι ισχυρισμοί που προβάλλονται, καταρρέουν εκ του αποτελέσματος της έρευνας, δεν στοιχειοθετούνται επ’ ουδενί και ουδεμίαν σχέση έχουν με την πραγματικότητα”αναφέρει στην έκθεση της προς το αρμόδιο υπουργείο η Αρχή Λιμένων.  

Επισημαίνεται δε, ότι, δεν προκύπτει οποιαδήποτε παράβαση των Συμφωνιών Παραχώρησης του Λιμανιού Λεμεσού, σε ιδιώτες διαχειριστές και ως εκ τούτου, η καταγγελία δεν υφίσταται.

Η Αρχή Λιμένων Κύπρου σημειώνεται στην έκθεση, διασφαλίζει την πιστή εφαρμογή των Συμφωνιών Παραχώρησης, χωρίς ευνοϊκή μεταχείριση εταιρειών ή συνεργατών της, που δραστηριοποιούνται στο χώρο διαχείρισης στο Λιμάνι Λεμεσού.

Ακόμη και για τους χώρους που δεν έχουν παραχωρηθεί σε ιδιώτες διαχειριστές, δίδονται διαβεβαιώσεις στο αρμόδιο υπουργείο μεταφορών ότι, “εφαρμόζεται πλήρως η τήρηση των όρων των αδειών χρήσης χώρων που παραχωρεί η Αρχή σε τρίτους στον χώρο διαχείρισης της ΑΛΚ στο Λιμάνι Λεμεσού, περιλαμβανομένων και των όρων μη παραβίασης των Συμφωνιών Παραχώρησης, για τους οποίους υπάρχουν αυστηρές δικλείδες ασφαλείας”.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X