Νέα

  • ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

Στα σκάφη αναψυχής «στοχεύει» το Κυπριακό Νηολόγιο

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, σε μια προσπάθεια προσέλκυσης, μεταξύ άλλων, σύγχρονων και ποιοτικών σκαφών αναψυχής στο Κυπριακό Νηολόγιο (Θαλαμηγούς – Yachts και Mega Yachts) ανακοίνωσε την αναθεώρηση της Κυβερνητικής Πολιτικής Νηολόγησης πλοίων, με τη συμπερίληψη σε αυτήν Τεχνικών Προτύπων, για τέσσερις κατηγορίες σκαφών, με τα οποία θα πρέπει να συμμορφώνονται για τη νηολόγηση τους.

Τα νέα Τεχνικά Πρότυπα θέτουν κανόνες για τεχνικά θέματα τα οποία δεν ρυθμίζονται από την εθνική νομοθεσία, τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τη διεθνή νομοθεσία και θα εφαρμόζονται για τις ακόλουθες κατηγορίες σκαφών, δηλαδή.:
• Σκάφη με μήκος γραμμής φορτώσεως άνω των 24 μέτρων και κάτω των 500 GT τα οποία:
(i) εμπλέκονται σε εμπορικές δραστηριότητες ως φορτηγά πλοία,
(ii) εμπλέκονται σε εμπορικές δραστηριότητες και μεταφέρουν μέχρι και 12 επιβάτες για σκοπούς αναψυχής
(iii) χρησιμοποιούνται ιδιωτικά για αναψυχή, χωρίς να εμπλέκονται σε εμπορικές δραστηριότητες και μεταφέρουν μέχρι και 12 επιβάτες,
• Σκάφη τα οποία εμπλέκονται σε εμπορικές δραστηριότητες και μεταφέρουν από 13 μέχρι 36 επιβάτες για σκοπούς αναψυχής,
Τα εν λόγω Τεχνικά Πρότυπα βρίσκονται σε ισχύ από τις 15 Απριλίου 2021.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X