Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Σημαντική απόφαση ΕΚ για τα ορυκτά καύσιμα στις θαλάσσιες μεταφορές

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε να συμπεριληφθούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα των πλοίων στο Σύστημα Εμπορίας Ρύπων (Emissions Trading System) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την απεξάρτηση των θαλάσσιων μεταφορών από τα ορυκτά καύσιμα.

Το Κοινοβούλιο υιοθέτησε τη θέση του για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση του συστήματος της ΕΕ για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τις θαλάσσιες μεταφορές (κανονισμός «EU-MRV») με 520 ψήφους υπέρ, 94 κατά και 77 αποχές. Πρόκειται για την πρόταση, την οποία είχαν καταθέσει μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες δε συμπεριλαμβάνονταν στο ETS, το οποίο υποχρεώνει εργοστάσια, σταθμούς παραγωγής ενέργειας και αεροπορικές να πληρώσουν για τη ρύπανση που προκαλούν.

Οι ευρωβουλευτές συμφωνούν επί της αρχής ότι θα πρέπει να εναρμονιστούν οι κανόνες της ΕΕ για την υποβολή εκθέσεων με αυτούς του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), όπως προτείνει η Επιτροπή. Τονίζουν ωστόσο ότι ο ΔΝΟ δεν έχει σημειώσει επαρκή πρόοδο ως προς την επίτευξη μιας φιλόδοξης παγκόσμιας συμφωνίας για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Κατά συνέπεια, ζητούν από την Επιτροπή να εξετάσει τη συνολική περιβαλλοντική ακεραιότητα των μέτρων που έχει αποφασίσει ο ΔΝΟ, συμπεριλαμβανομένων των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού. Προσθέτουν ακόμη ότι είναι επειγόντως απαραίτητη η επίτευξη παγκόσμιας συμφωνίας για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τον τομέα της ναυτιλίας.

Οι θαλάσσιες μεταφορές να συμπεριληφθούν στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ

Το Κοινοβούλιο ζητά από τον τομέα της ναυτιλίας περισσότερη φιλοδοξία και θεωρεί ότι τα πλοία ολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 5.000 τόνων θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ETS).

Ωστόσο, οι ευρωβουλευτές δηλώνουν ότι η αυτορρύθμιση της αγοράς στον τομέα των πρακτικών μείωσης των εκπομπών δεν επαρκεί και ζητούν οι ναυτιλιακές εταιρείες να μειώσουν τις ετήσιες μέσες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά μονάδα, για όλα τα πλοία τους, κατά 40% μέχρι το 2030.

Σύσταση ενός «Ταμείου Ωκεανών»

Οι ευρωβουλευτές ζητούν τη σύσταση ενός «Ταμείου Ωκεανών» για το διάστημα 2022 – 2030, το οποίο θα τροφοδοτείται με έσοδα που προκύπτουν από τον εκπλειστηριασμό των ναυτιλιακών δικαιωμάτων στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ, ώστε να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση των πλοίων και να υποστηριχθούν οι επενδύσεις σε καινοτόμες τεχνολογίες και υποδομές, όπως τα εναλλακτικά καύσιμα και τα «πράσινα» λιμάνια. Το 20% των πόρων του Ταμείου θα πρέπει να συμβάλλει στην προστασία, την αποκατάσταση και την καλύτερη διαχείριση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων που επηρεάζονται από την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Ισχυρότερα μέτρα για μείωση των ρύπων στη ναυτιλία

Η εισηγήτρια Jutta Paulus (Πράσινοι) είπε: «Σήμερα στέλνουμε ηχηρό μήνυμα σε συνάρτηση με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και την κατάσταση κλιματικής έκτακτης ανάγκης: η καταγραφή και η υποβολή εκθέσεων για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα χρειάζονται, αλλά τα νούμερα από μόνα τους δεν μειώνουν τις εκπομπές ούτε κατά ένα γραμμάριο! Για το λόγο αυτό κάνουμε ένα βήμα παραπάνω σε σχέση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής και απαιτούμε πιο ισχυρά μέτρα για τη μείωση των εκπομπών από τη ναυτιλία».

Επόμενα βήματα

Το Κοινοβούλιο είναι τώρα έτοιμο να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη για το τελικό κείμενο της νομοθεσίας.

Αντίθετη η βιομηχανία

Η ναυτιλιακή βιομηχανία έχει διατυπώσει ανοιχτά την αντίθεσή της στη συμπερίληψή της στο Σύστημα Εμπορίας Ρύπων. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Θεόδωρος Βενιάμης έχει επισημάνει σχετικά ότι «ως υπεύθυνοι πολίτες υποστηρίζουμε το Green Deal και το όραμα της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία του περιβάλλοντος και της ζωής στον πλανήτη μας. Σε καμία περίπτωση όμως δεν πρέπει επονόματι του σκοπού αυτού να αναπτυχθούν περιφερειακές πολιτικές εισπρακτικού χαρακτήρα με καθαρά και μόνο οικονομική στόχευση όπως είναι η περίπτωση των προτάσεων αναθεώρησης και επέκτασης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (EU ETS).»

Πηγή: Reporter.gr

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X