Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Παρέμβαση WSC, ICS και ASA για ανανέωση του CBER – Μοιράζονται χώρο στα πλοία

Για να εξυπηρετήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους λιμένες και πελάτες, όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, οι διεθνείς θαλάσσιοι μεταφορείς συχνά μοιράζονται χώρο σε σκάφη. Ο επιμερισμός των σκαφών που επωφελούνται από την ΕΕ ρυθμίζεται μέσω του κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία για τις κοινοπραξίες (CBER), ο οποίος λήγει τον Απρίλιο του 2024 και βρίσκεται πλέον υπό επανεξέταση από τη ΓΔ Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ναυτιλίας (WSC), το Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (ICS) και η Ένωση Ασιατικών Εφοπλιστών (ASA) με παρέμβασή τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζήτησαν την ανανέωση του CBER καταδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η κοινή χρήση πλοίων συμβάλλει στους στόχους πολιτικής της ΕΕ για μείωση των εκπομπών από τις μεταφορές, αύξηση της ανταγωνιστικότητας και βελτίωση της αποδοτικότητας για τη μείωση του κόστους.
Η κοινή χρήση πλοίων είναι ένα καθαρά επιχειρησιακό μέτρο που επιτρέπει στους μεταφορείς να χρησιμοποιούν τα πλοία πιο αποτελεσματικά, ενώ συνεχίζουν να ανταγωνίζονται με βάση τις τιμές και άλλους εμπορικούς όρους. Η κοινή χρήση σκαφών επεκτείνει το φάσμα των προορισμών και των υπηρεσιών που διατίθενται στους πελάτες και μειώνει τον κενό χώρο στα πλοία, μειώνοντας τις εκπομπές. Ο CBER διευκολύνει την κοινή χρήση σκαφών παρέχοντας ένα ειδικό ανά τομέα νομικό πλαίσιο.

Η αξιολόγηση του EU BER από την Επιτροπή πραγματοποιείται στο πλαίσιο μιας άνευ προηγουμένου παγκόσμιας κρίσης. Ο COVID-19 διατάραξε την αλυσίδα εφοδιασμού παγκοσμίως, δημιουργώντας σημαντικά σημεία συμφόρησης στους θαλάσσιους τερματικούς σταθμούς, τις αποθήκες εσωτερικής ναυσιπλοΐας και τα κέντρα διανομής, καθώς και στα συστήματα φορτηγών, σιδηροδρόμων και φορτηγίδων που συνδέουν τα λιμάνια με την ενδοχώρα.

Ο EU BER αποτελεί βασικό ρυθμιστικό εργαλείο που αποφέρει σημαντικά οφέλη στην ΕΕ, χωρίς μειονεκτήματα από την άποψη του ανταγωνισμού ή της ευημερίας των καταναλωτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να τηρήσει τον CBER, ώστε να διασφαλίσει τη συνέχιση των αποτελεσματικών και ανταγωνιστικών θαλάσσιων μεταφορών για τους ευρωπαίους φορτωτές και καταναλωτές, επιτυγχάνοντας παράλληλα τους στόχους για το κλίμα.

Ενώ οι κανονισμοί απαλλαγής κατά κατηγορία της ΕΕ για τις κοινοπραξίες ισχύουν συνεχώς από το 1995, η Επιτροπή εξέδωσε για πρώτη φορά τον CBER στην τρέχουσα μορφή του το 2009. Εγκρίθηκε για περίοδο πέντε ετών και, έκτοτε, έχει παραταθεί δύο φορές μετά από αξιολογήσεις της Επιτροπής (πρώτα το 2014 και ξανά το 2020). Ο CBER πρόκειται να λήξει στις 25 Απριλίου 2024, εκτός εάν η παρούσα αξιολόγηση οδηγήσει σε περαιτέρω παράταση.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X