Νέα

  • ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παγκόσμια πρόκληση η προστασία των ωκεανών –Έτοιμη να κάνει περισσότερα η ΕΕ

Η προστασία των ωκεανών μας είναι μια παγκόσμια πρόκληση που απαιτεί συλλογική αντίδραση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης άρχισαν μια στοχοθετημένη διαβούλευση για την αξιολόγηση των αναπτυξιακών αναγκών και των επιλογών για τη διεθνή ατζέντα της ΕΕ για τη διακυβέρνηση των ωκεανών.

Η διακυβέρνηση των ωκεανών αφορά τις διεθνείς και περιφερειακές διαδικασίες, συμφωνίες, κανόνες και θεσμούς που επιτρέπουν στη διεθνή κοινότητα να συντονίζει και να συνεργάζεται για τη διατήρηση και την αειφόρο χρήση στη θάλασσα, όπου οι προκλήσεις δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από μία μόνο χώρα.

Η διαβούλευση στοχεύει στον εντοπισμό σχετικών δράσεων υπό το φως των σημερινών προκλήσεων και ευκαιριών για την επίτευξη παγκόσμιων στόχων αειφορίας για τους ωκεανούς, ιδίως του Στόχου Αειφόρου Ανάπτυξης στους Ωκεανούς στο πλαίσιο της Ατζέντας του 2030 για την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος / Αντιπρόεδρος Josep Borrell τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να κάνει περισσότερα. «Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να εκπληρώνουμε την ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες μας και να συνεργαζόμαστε με εταίρους σε όλο τον κόσμο. Όλοι θέλουμε βιώσιμους και υγιείς ωκεανούς και να βελτιώσουμε τη διακυβέρνησή τους», επισήμανε.

Ο Επίτροπος για το Περιβάλλον, τους Ωκεανούς και την Αλιεία Virginijus Sinkevicius δήλωσε ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί πλήρως για την προώθηση της διακυβέρνησης των ωκεανών. «Είμαστε ένας αξιόπιστος εταίρος για την ενίσχυση του διεθνούς πλαισίου, ένας κορυφαίος χορηγός στην ικανότητα δημιουργίας, ένας ισχυρός υποστηρικτής της επιστήμης των ωκεανών και ένας επιχειρηματικός εταίρος για τη βιώσιμη «γαλάζια οικονομία». Αυτή η διαβούλευση θα βοηθήσει την ΕΕ να οδηγήσει στην επίτευξη των παγκόσμιων στόχων αειφορίας για τον ωκεανό».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης υιοθέτησαν τη διεθνή ατζέντα διακυβέρνησης των ωκεανών το 2016 για να προωθήσουν μια αποτελεσματική και συνεκτική συμβολή της ΕΕ σε υγιείς, καθαρούς, ασφαλείς, ασφαλείς και βιώσιμα διαχειριζόμενους ωκεανούς.

Μια έκθεση προόδου που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2019 επιβεβαίωσε την έγκαιρη εκτέλεση των περισσότερων δράσεων και επιβεβαίωσε την αξία της ατζέντας για συντονισμένη και στοχευμένη δράση της ΕΕ. Λαμβάνοντας υπόψη τα αυξανόμενα επιστημονικά στοιχεία ότι απαιτείται περαιτέρω δράση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων των ωκεανών, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής και της ταχείας απώλειας της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, τα κράτη μέλη της ΕΕ εξέφρασαν την υποστήριξή τους για παρακολούθηση και περαιτέρω ανάπτυξη της ατζέντας διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών.

Η διαβούλευση συμπληρώνει το Διεθνές Φόρουμ Διακυβέρνησης του Ωκεανού, το οποίο ξεκίνησε με μια εικονική εκδήλωση στις 22-24 Απριλίου 2020, για την υποστήριξη της παρακολούθησης και της ανάπτυξης της ατζέντας. Η επόμενη συνάντηση του φόρουμ θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, 14-16 Δεκεμβρίου 2020.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X