Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Παγκόσμια Μέρα Ναυτιλίας – Το μήνυμα του Kitack Lim για βιώσιμη, πράσινη ναυτιλία

Η Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας (World Maritime Day) καθιερώθηκε από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) και εορτάζεται κάθε χρόνο την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Φέτος αποφασίστηκε η 29η Σεπτεμβρίου. Στόχος της είναι να εστιάσει την προσοχή στη σημασία της ναυτιλίας, της ασφάλειας στη θάλασσα και το θαλάσσιο περιβάλλον.

Το θέμα του φετινού εορτασμού (2022) είναι «Νέες τεχνολογίες για πιο πράσινη ναυτιλία» και σε αυτό επικεντρώνεται το μήνυμα του γενικού γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) Κιτάκ Λιμ.

«Το θέμα μας “Νέες τεχνολογίες για πιο πράσινη ναυτιλία” ανοίγει μια ευρύτερη συζήτηση σχετικά με την κατεύθυνση της ναυτιλίας και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η τεχνολογία για ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Παρέχει επίσης ένα κίνητρο για να εξεταστεί περαιτέρω ο τρόπος με τον οποίο η ψηφιοποίηση και η αυτοματοποίηση μπορούν να υποστηρίξουν τη ναυτιλία. Αλλά οι τεχνολογικές λύσεις για καθαρότερη, ασφαλέστερη και πιο βιώσιμη ναυτιλία πρέπει να ωφελήσουν και τους ανθρώπους. Από αυτή την άποψη, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις στους ναυτικούς και στο λοιπό ναυτικό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης για εκπαίδευση».

H διαχρονική αξία της Ναυτιλίας

Η διεθνής ναυτιλία μεταφέρει περισσότερο από το 80 % του παγκόσμιου εμπορίου σε λαούς και κοινότητες σε όλο τον κόσμο. Η ναυτιλία είναι η πιο αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική μέθοδος διεθνούς μεταφοράς για τα περισσότερα εμπορεύματα, παρέχει ένα αξιόπιστο, χαμηλού κόστους μέσο μεταφοράς αγαθών παγκοσμίως, διευκολύνοντας το εμπόριο και βοηθώντας στη δημιουργία ευημερίας μεταξύ των εθνών και των λαών.

Ο κόσμος βασίζεται σε μια ασφαλή, ασφαλή και αποτελεσματική διεθνή ναυτιλιακή βιομηχανία, η οποία αποτελεί ουσιαστικό συστατικό οποιουδήποτε προγράμματος για μελλοντική βιώσιμη πράσινη οικονομική ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο.

Η προώθηση της βιώσιμης ναυτιλίας και της βιώσιμης θαλάσσιας ανάπτυξης είναι μία από τις κύριες προτεραιότητες του ΙΜΟ τα επόμενα χρόνια. Ως εκ τούτου, η ενεργειακή απόδοση, η νέα τεχνολογία και η καινοτομία, η θαλάσσια εκπαίδευση και κατάρτιση, η ασφάλεια στη θάλασσα, η διαχείριση της θαλάσσιας κυκλοφορίας και η ανάπτυξη της θαλάσσιας υποδομής: η ανάπτυξη και η εφαρμογή παγκόσμιων προτύπων που καλύπτουν αυτά και άλλα θέματα θα στηρίξουν τη δέσμευση του ΙΜΟ να παράσχει το θεσμικό πλαίσιο απαραίτητο για ένα πράσινο και βιώσιμο παγκόσμιο σύστημα θαλάσσιων μεταφορών.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X