Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Ο IMO ενέκρινε τα μέτρα μείωσης των εκπομπών των πλοίων

Με σφοδρές αντιδράσεις διεξήχθη η συνεδρίαση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO – MEPC 76) για τα μέτρα μείωσης των εκπομπών των πλοίων. Τα μέτρα, τα οποία θα τεθούν σε ισχύ το 2023, είναι ο Δείκτης Ενεργειακής Αποδοτικότητας των Ενεργών Πλοίων (Energy Efficiency Existing Ship Index – EEXI) και ο Δείκτης Έντασης Άνθρακα (Carbon Intensity Indicator – CII).

Ο EEXI έλαβε την καθολική αποδοχή των μελών του ΙΜΟ, ενώ αντιθέτως υπήρξε διχογνωμία για τον CII. Ειδικότερα, το δεύτερο μέτρο εγκρίθηκε με ισχνή πλειοψηφία, καθώς, μεταξύ άλλων, καταψήφισαν τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Αυστραλία. Από την άλλη, θετική ψήφο έδωσαν Κίνα, Ιαπωνία, καθώς και χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Αφρικής.

Η κριτική επικεντρώθηκε κυρίως στο αναγκαίο ποσοστό περιορισμού των εκπομπών CO2, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του IMO για μείωση του αποτυπώματος άνθρακα της Ναυτιλίας κατά 40% – συγκριτικά με τα επίπεδα του 2008 – μέχρι το 2030.

Η επιτροπή εξέτασε δύο ενδεχόμενα, βάσει μελετών για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που έχει διενεργήσει ο ΙΜΟ: α) την πιθανότητα να απαιτείται (σήμερα) ένα 10% για την επίτευξη του στόχου και β) την πιθανότητα να απαιτείται ένα 20%.

Με βάση, λοιπόν, την πρόταση, η οποία τελικά έλαβε το “πράσινο φως”, φέτος και του χρόνου οι εκπομπές όλων των πλοίων πρέπει να μειωθούν κατά 1% ετησίως και από το 2023 έως και το 2026 η πτώση προσδιορίζεται στο 2% ετησίως. Το 2026 θα διενεργηθεί μελέτη από τα όργανα του IMO για την αξιολόγηση της κατάστασης ώστε να ληφθούν αποφάσεις για τη στρατηγική μέχρι το 2030.

Σφοδρές ήταν οι αντιδράσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων. Σύμφωνα με τη ΜΚΟ Pacific Environment, “αντί να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία να οδηγήσει τη Ναυτιλία στις πράσινες τεχνολογίες την επόμενη δεκαετία και στην ευθυγράμμιση με τη Συμφωνία του Παρισιού, ο ΙΜΟ άφησε ξανά εταιρείες, ναυπηγεία και νηολόγια να ελέγξουν την πολιτική που θα ακολουθηθεί, επηρεάζοντας συνολικά τον πλανήτη μας”.

Από την άλλη, εκπρόσωποι ελληνικών εταιρειών σημειώνουν ότι για να επιτευχθεί μία πτώση 2% θα πρέπει να ελαττωθούν οι ταχύτητες κατά 0,5 μίλια περίπου. Επομένως, μία ακόμη μεγαλύτερη πτώση θα καθιστούσε τα πιο αργά πλοία, όπως τα bulk carriers και τα tankers, αναποτελεσματικά για το διεθνές εμπόριο.

Η θέση της ελληνικής αντιπροσωπείας συμβάδισε τελικά με αυτήν της ΕΕ για λόγους συνοχής, παρότι είναι γνωστό εντός της ναυτιλιακής κοινότητας, ότι μεγάλο ποσοστό των εταιρειών συμφωνεί με τα μέτρα που προτείνονται, με τις όποιες ενστάσεις να εντοπίζονται σε επιμέρους παραμέτρους.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X