Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Ο ρυπαίνων πληρώνει και στη ναυτιλία – Έγγραφο πολιτικής από την ECSA

Δύο σημαντικές προτάσεις περιλαμβάνονται στο έγγραφο πολιτικής που έδωσε στη δημοσιότητα η ένωση που εκπροσωπεί τους εφοπλιστικούς φορείς των χωρών-μελών της ΕΕ (European Community Shipowners Association – ECSA).

H πρώτη αφορά τους ναυλωτές, τους οποίους θεωρεί υπεύθυνους για την αγορά των δικαιωμάτων ρύπων στο πλαίσιο συμμετοχής της ναυτιλίας στο ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας ρύπων (EU ETS), καθώς οι ναυλωτές καθορίζουν τη λειτουργία του πλοίου.

Η δεύτερη αφορά τη δημιουργία ενός ειδικού ταμείου στο πλαίσιο του EU ETS, που θα χρησιμοποιείται για τη σταθεροποίηση των τιμών του άνθρακα και θα χρηματοδοτεί έργα έρευνας και ανάπτυξης νέων καθαρότερων καυσίμων. Η εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» στη ναυτιλία είναι κρίσιμη, δήλωσε ο Σωτήρης Ράπτης, αναπληρωτής γενικός γραμματέας της ECSA.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X