Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Ουκρανικό: Επιφέρει έλλειψη ναυτικών και αξιωματικών στις ναυτιλιακές εταιρείες

Τον κίνδυνο η διεθνής ναυτιλία να βρεθεί άμεσα αντιμέτωπη με έλλειψη αξιωματικών και ναυτικών, αναδεικνύει η Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι, η επικείμενη κρίση θα ωθήσει τους πλοιοκτήτες να αυξήσουν τους μισθούς των πληρωμάτων τους στο πλαίσιο της πολιτικής προσέλκυσης πληρωμάτων με αποτέλεσμα και την άνοδο του λειτουργικού κόστους του πλοίου.

Σύμφωνα με τον οίκο αναλύσεων Drewry που ειδικεύεται και στη μέτρηση του λειτουργικού κόστους στη ναυτιλία, τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία παρέχουν εδώ και πολλές δεκαετίες έναν μεγάλο αριθμό αξιωματικών αλλά και κατωτέρων πληρωμάτων στον παγκόσμιο εμπορικό στόλο. Ο Drewry εκτιμά ότι οι Ρώσοι αξιωματικοί ανέρχονται σε 46.500 και οι ουκρανοί σε 41.000, ενώ τα κατώτερα πληρώματα υπολογίζονται σε περίπου 41.200 και 32.400 αντίστοιχα.

Οι αξιωματικοί εμπορικού ναυτικού στο σύνολό τους είναι περίπου 650.000 και ως κατώτερα πληρώματα υπηρετούν περίπου 920.000 ναυτικοί. Οι Ρώσοι και οι ουκρανοί ναυτικοί αντιπροσωπεύουν επομένως περίπου το 13% των αξιωματικών του παγκόσμιου στόλου, ενώ τα κατώτερα ρωσοουκρανικά πληρώματα αντιπροσωπεύουν το 8%.

O Drewry σημειώνει ότι δεν θα επηρεαστεί ολόκληρη η «δεξαμενή» Ρώσων και ουκρανών ναυτικών, όμως όσο η σύγκρουση συνεχίζεται τόσο περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν να επηρεαστεί η προσφορά μεγάλου μέρους των διαθέσιμων αξιωματικών. Όσον αφορά τα κατώτερα πληρώματα η προσφορά είναι πιο ευέλικτη, καθώς η απαιτούμενη περίοδος εκπαίδευσης είναι πολύ μικρότερη από ό,τι για τους αξιωματικούς και συνεπώς μπορεί να βρεθούν νέες «πηγές» ναυτικών.

Επίσης Ρώσοι και ουκρανοί αξιωματικοί απασχολούνται κυρίως σε δεξαμενόπλοια, τόσο πετρελαίου όσο και φυσικού αερίου, τα οποία απαιτούν ιδιαίτερα εξειδικευμένους και έμπειρους αξιωματικούς. Ως εκ τούτου, σε αυτούς τους κλάδους θα γίνουν αισθητές οι κύριες επιπτώσεις.

Αν και ένα μέρος των ναυτικών (Ρώσων και Ουκρανών) μπορεί να μένουν εκτός των δύο εμπόλεμων χωρών, εντούτοις το ποσοστό αυτό είναι μικρό, συνεπώς θα υπάρξει πρόβλημα με τη μετάβαση των Ουκρανών από τη χώρα τους στα πλοία αλλά και από τα πλοία στη χώρα τους.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X