Νέα

  • ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εκστρατεία ελέγχου Αλιείας της ΕΕ, στην ανατολική Μεσόγειο

Με έλεγχο της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κύπρου ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 2021 η συντονισμένη εκστρατεία ελέγχου Αλιείας της ΕΕ στην ανατολική Μεσόγειο και συγκεκριμένα στη λεκάνη της Λεβαντίνης, η οποία διενεργήθηκε στα πλαίσια του Κοινού Προγράμματος Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2021 υπό την αιγίδα της της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου Αλιείας.

Το Κοινό Πρόγραμμα Ελέγχου Αλιείας της ΕΕ στη Μεσόγειο ουσιαστικά συγκεντρώνει τους πόρους και τα μέσα επτά κρατών μελών της Ένωσης – Κύπρου, Γαλλίας, Ελλάδας, Ιταλίας, Μάλτας, Πορτογαλίας και Ισπανίας – και καλύπτει όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων στη θάλασσα σε ύδατα της ΕΕ και σε διεθνή ύδατα. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας συντονίζει τις κοινές δραστηριότητες επιθεώρησης και ελέγχου στις οποίες συμμετέχουν περιπολικά σκάφη των ΚΜ.

Στην εκστρατεία έλαβε μέρος το Ιταλικό περιπολικό σκάφος Nave Gregoretti CP-920, το οποίο δραστηριοποιήθηκε σε τρία διαφορετικά σκέλη στην ανατολική Μεσόγειο από 07 – 28 Νοεμβρίου 2021 (07 – 12 Νοεμβρίου, 15 – 20 Νοεμβρίου και 23 – 28 Νοεμβρίου). Το τελευταίο σκέλος 23 – 28 Νοεμβρίου αφορούσε αποκλειστικά τον έλεγχο εντός της Κυπριακής ΑΟΖ. Το ιταλικό περίπλοκό σκάφος αποτελεί μέρος του στόλου της Ιταλικής Ακτοφυλακής και μέρος του πολεμικού ναυτικού, με συνολικό μήκος 62 μέτρων και επανδρώνεται με προσωπικό που υπερβαίνει τα 30 άτομα. Πέραν του προσωπικού του σκάφους μετείχαν συνολικά εννέα (9) Επιθεωρητές Ελέγχου Αλιείας: Συγκεκριμένα από την Ιταλία (4), από την Κύπρο (3), από την Ελλάδα (1) και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου Αλιείας (1).

Η παρουσία αυτού του Ιταλικού περιπολικού σκάφους στην περιοχή μας επιβεβαιώνει την σημασία κινητοποίησης των μέσων ελέγχου και επιτήρησης όλων των υδάτων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου και της ανατολικής Μεσογείου. Η Κύπρος χαιρέτισε την πρωτοβουλία της Ιταλίας που πρόσφερε τα μέσα και ανθρώπινο δυναμικό για να πραγματοποιηθεί η περιπολία στη θάλασσα. Η εκστρατεία στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία.

Επιθεωρήθηκαν δεκαοκτώ (18) αλιευτικά σκάφη και καταγράφηκαν δεκαέξι (16) παραβάσεις. Ειδικότερα σε σχέση με τους ελέγχους που έγιναν αποκλειστικά σε ύδατα υπό την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου συμμετείχαν ενεργά άτομα από το προσωπικό του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, έγιναν εννιά (9) επιθεωρήσεις σε επτά (7) σκάφη πελαγικής αλιείας χωρίς εντοπισμό παράβασης και σε δύο (2) τράτες βυθού, στις οποίες καταγράφηκαν τέσσερις (4) παραβάσεις που αφορούσαν στη χρήση απαγορευμένου εργαλείου, μη ορθή καταγραφή του ημερολογίου του σκάφους και αλιεία ειδών κάτω του ελάχιστου επιτρεπόμενου μεγέθους.

Το περιπολικό σκάφος Nave Gregoretti έδωσε τη δυνατότητα να γίνει έλεγχος για μεγάλο χρονικό διάστημα σε απόμακρες περιοχές της Κυπριακής ΑΟΖ και συνέβαλε στην δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εικόνας για την κατάσταση στην ανατολική Μεσόγειο κατά την περίοδο Νοεμβρίου και στην καταπολέμηση αλλά και πρόληψη της παράνομης αλιείας στην περιοχή.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X